Van de redactie Met haar doelstellingen mag de Vereniging Stad en Lande zich als één van de belangrijkste be wakers van de stedelijke en landelijke schoon heid van Schouwen - Duiveland beschouwen. Haar doelstellingen waren actueel, zijn het nog steeds en moeten het in de toekomst zeker blijven. Schouwen - Duiveland gaf haar bewoners een weldadig gevoel en men ervaart dat nog zo. Men respecteerde de stedelijke en landelijke omgeving. Dat respect is er nog steeds. Schouwen - Duiveland kwam op de lijst van de "toeristische hitparade", om het maar eens eigentijds uit te drukken. Het blijkt een "tophit" te blijven. Terecht, want ons voormalig eiland mag gezien worden! Wij vinden dat iedereen mag meegenieten. Veel bewoners van dit gebied klagen echter de laatste jaren steeds vaker over insluipende ruis. Dat wordt door de eigen bewoners en ook door de serieuze toeristen als zeer storend ervaren. Het bestuur en de leden van Stad en Lande wa ren waakzaam, zijn dat nog steeds en moeten het in de toekomst zeker blijven. Men schroom de nimmer om te waarschuwen, te adviseren, Die schroom mag Stad en Lande nimmer laten varen. Gezamenlijk zijn zij (dus bestuur en leden) één van de belangrijkste bewakers van de stedelijke en landelijke schoonheid van Schouwen - Duiveland en dat moeten zij zeker blijven. Tijdens de voorjaarsvergadering is de eindre dacteur, de heer J. L. van Sloten, afgetreden als bestuurslid van de vereniging. Hij wilde tevens zijn werk in de commissies van Stad en Lande beëindigen, dus ook in die voor het Medede lingenblad. De heer H. van Geesbergen te Zierikzee heeft zich bereid verklaard de eindredactie van het blad over te nemen. Zijn adres is op de binnen kant van het omslag vermeld. De aimabele Van Sloten wist de redactiecom missie altijd te enthousiasmeren. Hij was de immer zwoegende locomotief van de commis sie. De medeleden van de werkgroep, zoals hij een commissie bij voorkeur zou willen noemen, zijn hem zeer erkentelijk voor al zijn redactio nele inspanningen. Mevrouw Van Sloten was de altijd hartelijke gastvrouw vóór, tijdens en na de vergaderingen. Zeer bedankt! 405

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1993 | | pagina 3