Bericht en/of reactie van de lezer Zierikzee in Duitse handen Mr. W. Nieuwenhuijsen uit Velp, één van de oprichters van onze vereniging en de eerste secretaris* zond een brief met een opmerking over blz. 390 van het vorige Mededelingenblad 17 Mei 1940 - Zierikzee in Duitse handen. Hij deed de ochtend van 17 mei van 0 tot 4 uur dienst als "luisterwacht" in de Noord - Haven poort, om bij nadering van Duitse vliegtuigen alarm te geven. Hij was nog maar net thuis (Havenpark 15) toen de vijand binnentrok. "Onvergetelijk". "Zou de strijd langer geduurd hebben, dan zou den er veel meer doden gevallen zijn", zo schrijft hij. "Niet 's avonds om 8 uur maar reeds die ochtend om 8 uur was Zierikzee in Duitse handen". De redactie maakt graag melding van deze aanvulling. Zie ook blz. 10-13 van Meded.bl. 63. Godebert en de Zonnemare's In 776 schenkt Godebert aan de abdij van Lorsch volgens de 12e - eeuwse Codex van dit klooster een kerk met horige hoeve en zoutpan- nen, gelegen tussen de wateren Scald, Sunnonmeri en Gusaha. In de vorige eeuw zocht men het geschonkene op Zuid - Beveland vanwege de Gusaha die men zag als de kreek waaraan Goes is ontstaan. Deze eeuw houdt men het op of omtrent Schouwen vanwege Sunnonmeri waarin men het water ziet dat in 1401 is ingedijkt tot polder en dorp Zonnemaire. Ik meen dat voor beide regio's wat te zeggen valt, maar óók voor Oost Zeeuws - Vlaanderen. Daar kwam n.l. aan de natuurlijke wateren die ooit Axel resp. Hulst met de latere Wester- schelde verbonden de naam Zonnemare voor, zij het uitsluitend als terreinnaam en als naam van grondbezitters. Een oude kroniek noemt Godebert als heer van Axel in 813, terwijl een schenking aan Lorsch in 774 nabij Actolaum volgens enkele geleerden eveneens op Axel slaat. "Zonne - komt met varianten voor in veel oude namen te land en te water. Als verklaring heeft men tot nu toe een oude wateraanduiding geopperd, een moeraswaterloop, de zon. een persoonsnaam, het zuiden en zand. Ik meen dat aan dit lijstje "grens" en "zwaan" zouden kun nen worden toegevoegd, beide met een vraagte ken. Een en ander heb ik uiteengezet in een concept - verhaal. In de marge hiervan heb ik het gehad over het toponiem Zonneschijn (eerder Sonnedijk) op Duiveland, en over de Zonne- kreek in West - Brabant. Ook heb ik gewezen op het reeds in 1305 in de Kroniek van Melis Stoke genoemde dorp Zonnemare, en heb ik in afwijking van de gangbare opvatting het Scoudemarediep niet ten noorden van Schouwen gezocht, maar ten zuiden. De gegevens waarop mijn studie berust zijn niet alle helder en betrouwbaar, en ik zal stellig fouten hebben gemaakt. Uit mijn verhaal han gen veel "losse touwtjes", waaraan anderen mogelijk gedachten kunnen knopen waarop ikzelf niet ben gekomen. Ik hoop daarom op mensen die bereid en in staat zijn om over de materie wat zinnigs te zeggen, en die mij willen helpen met aanvullingen, tips en vooral kritiek. Ik stuur hun daartoe graag een exemplaar van mijn concept toe. en dank hen bij voorbaat voor hun hulp. Mei 1993 K. Kareis Churchilllaan 13 4333 BA Middelburg tel. 01180-36536 406

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1993 | | pagina 4