mevrouw Dina Johanna Wilhelmina Breetvelt - de Haas van 1918 tot 1947 gemeente - vroed vrouw te Zierikzee. In bejaardencentrum 'De Wieken' keken we met haar dochter terug op het leven van een vrouw, die menig Zierikzeeë- naar hielp het levenslicht te aanschouwen. Toen Dina de Haas, zoals mevrouw Breetvelt heette voor haar huwelijk met meester Breetvelt, in Zierikzee in functie trad was de eerste storm van het socialisme ook al over het lage Schouwse land gegaan. Die storm leverde de stad Zierikzee een echt ziekenfonds op. Het ergste leed was hiermee voor de armen ge leden. Dat het voor de meeste mensen nog geen botertje tot de boom was, bleek uit het verslag van mevrouw Breetvelt. Haar bewogenheid met het lot van haar kraamvrouwen kleurde haar verhalen en soms werden de emoties haar te veel als ze vertelde over een bevalling waarbij het allemaal niet zo voorspoedig verliep. Op 15 december 1894 werd in het traditioneel gereformeerde gezin De Haas te Bergen op Zoom dochter Dina Johanna Wilhelmina gebo ren. Zij was één van de negen. Vader had een ansjovisbedrijf. Kleine Dina. zoals ze genoemd werd, groeide op tot een bedrijvig pienter meisje. Op school vielen al snel haar leergierigheid en helder verstand op. Het hoofd van de meisjesschool adviseerde haar ouders dan ook om haar 'door te laten leren'. Haar ouders wezen deze ge dachte van de hand, dochters bleven als hulp binnen het gezin. Na enige tijd kwamen zij echter terug op hun besluit en gaven hun dochter het advies naar de vroedvrouwenschool te gaan. Zo trok Dina de Haas op 18 - jarige leeftijd naar het verre Rotterdam, waar ze op het internaat van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen kon worden geplaatst. Na het af ronden van haar studie werd ze in december 1918 door de gemeente Zierikzee aangenomen. In ongeveer dezelfde tijd werd door de ge meente aan school - A een jonge onderwijzer benoemd, de heer G. H. Breetvelt, en ze konden het samen wel vinden die twee, dus de huwe lijksboot liet niet lang op zich wachten. Ze kre gen drie kinderen. Meester Breetvelt tegen zijn kinderen: "Moeder zet de kinderen op de wereld en ik voed ze op. Een volmaakt stel." Naast haar taak van gemeente - vroedvrouw voerde ze een eigen praktijk. Bij complicaties kon ze voor hulp een beroep doen op de plaatse lijk praktiserende artsen. Toen de kinderen kwa men moest er thuis hulp komen voor dag en nacht. De buitenpraktijk werd afgestoten, want haar 'ronde' moest de jonge vroedvrouw op de fiets doen. Mevr. D.J.W. Breetvelt-de Haas. 437

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1993 | | pagina 29