OD ©OS) QD CP OD OD OD OD Een ontmoeting met ©Ill© Samuel Petrus van Langeraad, geboren 13 juni 1968 te Zierikzee. Nu woonachtig te Kerkwerve. Peter van Langeraad. één van de jonge boeren die rigoureus een andere wending aan zijn leven gaf door te breken met de akker- bouwtraditie. "Ik ben een onderzoeker", verklaart hij de om mekeer in zijn bestaan als landbouwer. De ma laise in de landbouw dwong hem min of meer een andere weg in te slaan. "Iedereen heeft het over tegenslagen op het ogenblik, maar als ik nu achterom kijk weet ik niet eens zeker of ik die uiteindelijk als tegenslagen ervaren heb. Eigenlijk vind ik het wel een uitdaging om al lerlei nieuwe dingen te ondernemen." Peter is de jongste zoon uit een landbouwers gezin, hij heeft een oudere broer en een oudere zus. Op school kon hij zijn draai niet vinden. Hij voelde zich geroepen om zijn vader op het toen nog 56 ha grote akkerbouwbedrijf op te volgen. De knellende vraag was echter: is er nog bestaanszekerheid op te bouwen in de land bouw? De sombere toekomstvoorspellingen maakten Peter onzeker in zijn keuze. Hij haakte af op de Middelbare Agrarische School en ging zijn geluk beproeven in de horeca. Daarna ging hij op een camping werken. Zijn vader moest intussen een deel van de land bouwgronden verkopen, het akkerbouwbedrijf werd ingekrompen tot 28 ha. Peter: "Dat was een ontzettend pijnlijke erva ring. Je voelt je bijna lijfelijk aan die grond ver bonden. Als je dan ziet dat iemand anders de grond bewerkt, dan blijft dat toch altijd nog oud zeer." Zijn vader kreeg problemen met zijn gezondheid. Ad Kesteloo uit Kerkwerve kwam bij hem in dienst om hem drie dagen per week te helpen op het bedrijf. In 1987 besloot Peter naar het ouderlijk bedrijf terug te keren, met de gedachte de akkerbouw- Peter van Langeraad traditie, zoals die in de familie gold, voort te zetten. "We wilden graag dat Ad bij ons zou blijven, daarom moesten we proberen inkomen voor ons drieën te verwerven. We zochten bijver dienste in het kunstmatig telen van zeekraal. We hebben grondmonsters genomen en de ideale voedingsbodem nagebootst. Je denkt dan dat het niet kan mislukken, maar dat spul was echt niet te eten. Het miste de getijden waarschijnlijk." aldus Peter. "Ik vond het wel prachtig om ermee te experimenteren, dag en nacht waren we ermee bezig. We hebben oude wasmachines en centrifuges gesloopt en daaruit pompjes gebruikt om op ingenieuze wijze waterinstallaties te construeren." 537

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 19