Financieel verslag 1994 ONTVANGSTEN: Contributies Donatie Rente Excursie Totaal UITGAVEN Verenigingskosten Administratiekosten Vergaderkosten Mededelingenblad Excursie Commissies: Streektaal Planologie Huisnamen Kroniek Kleine monumenten Oorkonden Afschrijving boeken, enz. Totaal Batig saldo 1994 1993 f 20.508 1 550 f 1.254 f 266 f 22.579 f 20.439 f 167 f 1.652 f f 22.258 1.672 837 1.720 11.989 296 212 1.421 541 509 2.552 21.749 829 1.800 1.125 1.716 11.160 403 13 453 1.000 590 1.122 19.382 2.876 KAPITAALREKENING Saldo per 31.12.1993 f 38.554 Batig saldo 1994 f 829 Rekening S-bank f 19 f 848 f 39.402 Verlies De Kroniek 1994 f 684 Saldo 31.12.94 f 38.718 BALANS 1994 1993 1994 1993 Fotoserie Postbank/bank Spaarrekening Debiteuren Boeken Kroniek 600 3.045 26.856 1.236 4.160 4.252 f 40.149 5.601 21.856 862 7.604 4.936 f 40.959 Contr. 95 Kraamerfonds Crediteuren Kruisposten Kapitaal 75 1.355 f 38.718 f 40.149 1.355 1.000 50 f 38.554 f 40.959

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 26