Gebruik en verder onderzoek Stichting Kadastrale Atlas Zeeland, Directie Zeeland, Antwoordnummer 245, 4330 VB Middelburg. De presentatie van de gegevens en de verzorgde uitvoering maakt de atlas (tekst kaarten) in de eerste plaats tot een informatief "kijk- en bladerboek". De publikatie is in ruime mate voorzien van foto's. Verder gebruik is voor velerlei onderzoek mogelijk. 1 lierbij valt te denken aan: onderzoek naar de geschiedenis van een plaats of streek, onderzoek naar de eigenaren, familie-onderzoek en verder bestudering van de perceelsgrootte en de plaatselijke bezitsverhoudingen. In het beschrijvende gedeelte van de successievelijk voor geheel Zeeland uit te geven atlassen worden de belangrijkste resultaten van de gegevensbewerking nader besproken. Zo wordt uitvoerig ingegaan op de samengevatte resultaten betreffende grondeigendom, grondeigenaren, grondsoort, perceelsgrootte en belastingheffing. Tot 1 september 1995 bedraagt de intekenprijs op de atlas Zicrikzce f42,50. Na deze datum zal de atlas f47,50 kosten. Bestelling is mogelijk door verzending van de onderstaande bestelkaart aan de Stichting Kadastrale Atlas te Middelburg. BRIEFKAART Geen postzegel plakken. Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 31