Stad en Lande reikt oorkonden voor restauratie uit (I) Op 18 november 1994 bekroonde Stad en Lande een aantal gemeenten en particulieren met een oorkonde vanwege het uitvoeren van een ge slaagde restauratie. Van twee van de 'bekroon den' volgt nu een stukje geschiedenis van het huis en het verhaal van de verbouwing in een notedop, waaruit wel blijkt dat een oorkonde niet zomaar in de wacht wordt gesleept. Oude Haven 19, Zierikzee Toen kunsthandelaar Dirk Sterkenburg en part ner Laura van der Voorde in 1989 het pand Oude Haven 19 betrokken, was het gebouw vol gens Sterkenburg ronduit onbewoonbaar. In het dak zat bijvoorbeeld een gat van 3,5 meter, ter wijl het huis aan de binnenkant eerder de indruk van een 'donker hol" maakte door de vele deu ren en luiken die de woning telde, dan van een leefbare ruimte. Alles moest op z'n kop. want van enig onderhoud was al jaren geen sprake meer geweest. De woning stond namelijk al ge ruime tijd leeg. We weten precies hoe mensen zich voelen die geen dak boven het hoofd heb ben", zegt Sterkenburg gekscherend als hij over de verbouwing vertelt. Een verbouwing die trouwens na ruim vier jaar hard werken nog niet helemaal is afgerond. ,,De keuken moet nog onder handen worden genomen. Ook die bren gen we namelijk terug in ouderwetse stijl. Het wordt een handgebouwde keuken, compleet met een Aga-fornuis", vertelt Sterkenburg. De grootscheepse opknapbeurt van Oude Haven 19 ging in augustus 1990 van start met de ver nieuwing van de kap. waarvan de constructie overigens nog goed was. De grote zolder kreeg twee werkkamers met overloopjes. de tweede etage onder meer een gastenverblijf, en op de eerste etage werden een woonkamer en slaapka mer gerealiseerd. De begane grond biedt inmid dels plaats aan de kunsthandel en de keuken. Het pand kent een voor- en een achterhuis, dat in totaal twintig meter diep is en vier meter breed. Onder het hele voorhuis loopt een kelder die door Sterkenburg ook in ere werd hersteld en nu dienst doet als huisbar en wijnkelder. Oude Haven 19 kent een centraal trappenhuis. waarvan het open karakter tot aan de verbouw ing verscholen ging achter talloze deuren en lui ken. Door zoveel mogelijk van die deuren en luiken weg te halen, heeft Sterkenburg weer licht in huis weten te brengen. Alles wat ook maar enigszins bruikbaar was aan originele zaken die nog in de woning aanwezig waren, gebruikte Sterkenburg om zijn pand in een zo authentiek mogelijke staat terug te bren gen. Sterkenburg:..Op één na waren alle origi nele korbelen bijvoorbeeld verdwenen. Naar aanleiding van die ene overgeblevene heb ben we er nog een bij laten maken." Hij denkt dat er ooit een doorgang heeft bestaan van zijn huis naar het aangrenzende pand. Oude Haven 17. Sterkenburg denkt dit omdat de constructie van de balken en korbelen in die richting wijst. „Het zou een doorgang geweest Het pand Oude Haven 19 in Zierikzee 532

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 14