Jaarverslag Commissie Kleine Monumenten en Huisnamen Evenementen In 1995 maakten we eerst de nieuwe leden van onze commissie wegwijs, hoe we werken en wat de bedoeling is van het fotograferen en do cumenteren van kleine monumenten. Voor ons als commissie zijn kleine monumenten: onroe rende voorwerpen of ornamenten buitenshuis, die het straatbeeld verlevendigen, vaak iets over de geschiedenis van het pand of zijn bewoners verduidelijken en waard zijn om te behouden voor het nageslacht. Zoals: gevelstenen, stoep hekken, bovenlichten, makelaars, kleine versier de stoep - banken, hekken, poortjes, muurankers en pompen. Deze kleine monumenten moeten van voor 1953 zijn. In het voorjaar stuurden we weer alle schilders op Schouwen - Duiveland een vriendelijke brief om ze opmerkzaam te maken op de huisnamen en ze tevens te verzoeken deze huisnamen weer aan te brengen bij een schilderbeurt. Deze oude, historische huisnamen vormen een van de attraktieve elementen van de monumentenstad Zierikzee. Helaas constateerden we bij een in ventarisatie - tochtje door Zierikzee, dat er on danks onze goede zorgen toch 11 namen verdwenen waren. Het weer aanbrengen was ei genlijk pas twee jaar geleden door ons afge rond! De betreffende huiseigenaren verzochten we via een brief of de naam weer terug op het huis mocht komen. Voor de Open - Monumentendag op 10 septem ber maakten we als commissie een aantal foto's. Deze werden vergroot en, van onderschriften voorzien, tentoongesteld in de museum - boer derij "Goemanszorg" te Dreischor. Veel mensen kwamen er kijken naar het Landbouwmuseum in restauratie en onze expositie. De foto's zijn zeer de moeite waard en zullen in de toekomst ook nog elders te zien zijn. Aan diezelfde Open - Monumentendag verleen den wij als commissie weer onze medewerking, zodat mede door onze aanwezigheid het stad huis van Zierikzee opengesteld kon worden. We vergaderden op 4 februari, 3 juni, 2 augustus, 11 oktober en 25 november. In 1994 waren lid van de Commissie Kleine Monumenten en Huisnamen: mw. Th. R. E. van der Duijn, mw. L. E. Verduijn den Boer - Gorzeman (secretaresse), dhr. J. G. Verduijn den Boer, dhr. P. Stoon, dhr. C. Slabbekoorn.dhr. H. L. Hillebrand, dhr. J. J. M. Schoonhoven en drs. P. F. Vleugel (voorzitter). Aan het eind van het jaar 1994 stopten mw. Verduijn den Boer - Gorzeman en dhr. P. Stoon met hun werkzaamheden voor de commissie. Vanaf deze plaats wil ik hen nogmaals hartelijk danken voor het vele werk wat ze deden, belan geloos, voor het behoud van kleine monu menten en huisnamen. Drs. P. F. Vleugel, voorzitter. Hieronder treft U een tijdschema aan van evenementen die zullen plaats vinden in 1995 op Schouwen-Duiveland. 6, 13, 20 en 27 juli, 3 en 10 augustus RINGPROMOTIEDAGEN 1 juli TRACTORENDAG te KERKWERVE 8 juli BROUWSEDAG te BROUWERSHAVEN 13, 14 en 15 juli MOSSELDAGEN te BRUINISSE 26 en 27 mei BRUNIVERSAIL te BRUINISSE 31 mei PAARDENMARKT te ZIERIKZEE 15 juli PAARDENKEURING te RENESSE 26 juli BOERENMARKT te HAAMSTEDE 12 augustus VLASDAG te DREISCHOR en BURGHSE DAG te BURGH 26 augustus HAVENDAG te ZIERIKZEE en BĂ“ERENBOELDAG te BROUWERSHAVEN 9 september OPEN MONUMENTENDAG 545

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 37