Naast landbouwer is Jacob Moolenburgh han delaar in meekrap. Dit was een (speculatieve) handel waarmee grote winsten konden worden behaald. Het gaat Moolenburgh. die van huis uit al bemiddeld was, zeer voor de wind. Hij wordt een van de meestvermogende personen van Schouwen - Duiveland. Na zijn overlijden wordt hij als landbouwer opgevolgd door zijn zoon Hubrecht (1784 - 1858) die in 1842 huwt met Johanna Cornelia de Glopper. Nu terug naar de boerderij die gestaan heeft op de plaats van de voormalige armhuizen. In 1840 woont Hubrecht Moolenburgh hier nog. In 1847 staat hij in het huidige perceel Breedveld 2 in geschreven. Hij heeft dit huis in 1837 gekocht van de erven Jan Quintus. De hofstede verpacht hij aan de uit Noordwelle afkomstige Cornelis Pieter Verseput. Blijkbaar bestaat het woonhuis op de plaats van de armhuizen dan niet meer, want Verseput woont in een ander huis van Moolenburgh aan de Oostweg. nu Oostweg 3. De plaats van de voormalige woning wordt in de tweede helft van de vorige eeuw omschreven als de "tuin met een (thee)koepel". In 1904 wordt burgemeester Job Adriaan Bolle eige naar. Op 1 mei 1911 worden op deze plaats zeven armhuizen opgeleverd. De voormalige Boerenleenbank, Breedveld 2, is van 1673 af in bezit van de landbouwers De Vogel, Zeeman, Van Endhoven en Batenburg. In 1790 wordt schoolmeester Jan Quintus eige naar. Zoals boven vermeld gaat het in 1837 over naar Hubrecht Moolenburgh. De conclusie uit het bovenstaande moet zijn dat de gevelsteen met het meevaatje afkomstig is van een boerderij die gestaan heeft aan de Oprit. Dit pand is door Jacob Moolenburgh en zijn vrouw Janna Huybregtsdochter van de Stolpe in 1785 vernieuwd. In de archieven is niet gevonden, waarom dit huis met de kostbare gevelsteen tussen 1840 en 1847 afgebroken is. Mogelijk is het afgebrand. Bij een verbouwing in 1859 van het pand Breedveld 2 zal de steen door de familie Moolenburgh op de huidige plaats aangebracht zijn. N. A. Deïst, 1995 Een boom staat stil De storm op til Heel even niets Dan toch nog iets Een blad dat dwaalt En herfst bepaalt Een vrucht moet gaan De stam bestaan Het leven streeft Natuur vergeeft Om eeuwig heen En...wéér te gaan Erna Jurg 558

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 12