Stad en Lande reikt oorkonden voor restauratie uit Korte Groendal 13, Zierikzee Kunstschilder Harry Koster kocht in 1988 het pand Korte Groendal 13 aan en begon het jaar daarop met de restauratie van deze voormalige bakkerij. Het pand had een paar jaar leeg ge staan en verkeerde in erbarmelijke staat. „Slechter kon het niet. Je kunt wel zeggen dat ik zo'n beetje een lekkend dak kocht en meer niet", vertelt Koster. Alleen het voorhuisje van Korte Groendal 13. dat eigenlijk uit drie aparte huisjes bestaat, was nog redelijk goed. Koster toog aan het werk, gooide 'alle rotzooi' eruit, en restaureerde de originele zaken eigen handig. zoals het balkenplafond dat de tand des tijds had weten te doorstaan. Op de vloer liggen inmiddels plavuizen, terwijl Koster de wanden heeft opgesierd met lambrizering met ouder wets motief. De voorgevel met flessehals ver keerde in redelijke staat. Omdat het pand jaren lang winkel annex woonhuis is geweest, zat er in de voorgevel echter wel een groot raam. Dat haalde Koster weg en zette ervoor in de plaats, weer de kleinere Oudhollandse ramen voor terug. Het pand heeft in de loop der jaren vele bestemmingen gekend en is talloze keren verbouwd. Koster heeft tijdens de verbouwing enkele van deze 'littekens' van veranderingen bewust laten zitten, want zegt hij: 'Je mag best blijven zien dat er in geleefd is en het pand zo veel bestemmingen heeft gehad'. Koster kreeg de oorkonde omdat hij volgens de commissie Oorkonden Stad en Lande het pand 'op smaakvolle wijze, met gevoel voor detail en respect voor historische waarde" in ere heeft hersteld. Wanneer het pand Korte Groendal 13 precies is gebouwd, is niet bekend. Koster weet wel te vertellen dat de keuken er later is aangebouwd. Over de geschiedenis van het huis en zijn be woners, is het volgende bekend. In 1810 werd het pand op de oostelijke hoek van het Korte Groendal en de Sint Domusstraat verkocht aan Willemina van Rossum. echtgenote van de win kelier Jan Schouten. Zij was afkomstig uit het Duitse Emmerik en woonde sinds 1786 in Het pand Korte Groendal 13 in Zierikzee Zierikzee. Het huis werd na haar overlijden ei gendom van dochter Anna Schouten, die de winkel voortzette. Zij was weduwe van Hieronimus Koevoets. Later, rond 1846, werd het pand eigendom van Huibregt Schouten, een broer van Anna en slijter van beroep. In 1850 kocht kleermaker Christiaan Hoest de winkel. Enkele jaren later werd het pand in tweeën gesplitst, waardoor het afzonderlijke pand Korte Groendal 13 ontstond. Broodbakker Pieter Hendrikse kocht het, maar deed het pand al snel van de hand aan Elizabeth Weelde, huis vrouw van broodbakker Lieven den Herder. Zij en evenmin haar voorganger vestigden zich hier. Dat deed wel Cornelis Kingmans. die bak ker was van beroep. Na zijn overlijden in 1863 gingen zijn kinderen naar het weeshuis. Inmiddels was het pand eigendom geworden van Daniel Quirijn Mulock Houwer, makelaar 559

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 13