Mutaties ledenbestand vangen' van de hand van drs. M. A. W. van Gessel. In dit artikel wordt nagegaan hoe het toerisme zich heeft ontwikkeld. Was er verzet tegen deze ontwikkeling of heeft nren deze ge stimuleerd. hoe was de houding van de poli tiek? De invloed van overheidsbesturen, V.V.V.'s natuur- en landbouworganisaties en plaatselijke bevolking krijgen ruime aandacht. Al met al een zeer interessant jaarboek, dat door de redactiecommissie met de grootste zorg is samengesteld. Momenteel, een halfjaar na het verschijnen zijn ruim 300 exemplaren verkocht. Hiervan vonden 207 exemplaren hun weg onder de leden van Stad en Lande. Dit betekent, dat ongeveer 25 van de leden in het bezit is van het jaarboek. De redactiecommissie zag gaarne dit percentage wat toenemen. We doen dan ook een beroep op li, het jaarboek als nog aan te schaffen. U kunt op volgende wijze bestellen: Voor leden door overmaking van 29.00 en voor niet leden 32.50 op postrekening 3622729 ten name van 'Kroniek van het land van de zee meermin" te Zierikzee. Bij toezending van de Kroniek wordt 6.00 in rekening gebracht. De Kroniek is ook verkrijgbaar bij de penning meester de heer R. de Jongh. Meelstraat 49, 4301 EB Zierikzee, Telefoon: Ol 110-20237, of via de leden van de redactiecommissie. Zierikzee, Joop van Loo. Nieuwe leden: Mw. D. Sinke te Amsterdam Dhr. .1. L. van der Klooster te Kerkwerve Dhr. H. P. van Oost te Renesse Delta Hotel te Renesse Hotel Bom, fam. J. L. de Vlieger te Burgh Haantste.de Dhr. L. D. Kik te Burgh-Haamstede Mr. E. P. Verhage te Burgh-Haamstede Opgezegd hebben: Dhr. S. J. P. Jumelet Fam. F. M. A. Klaassen Dhr. R. Kotoun Mw. M. M. v. d. Ouden Fam. M. J. Walraven Mw. M. den Butter-Moors Overleden: Mw. D. Klompe-v.d. Bijl Ds. M. G. Westerhof Dhr. J. L. van Leeuwen te Bruinisse te Oosterland te Zierikzee te Zierikzee te Zierikzee te Ouwerkerk te Zonnemaire te Bruinisse te Vlissingen Brouwershaven, Museum "De Vergulde Garnaal", Markt 5 (boven V.V.V.) Expositie "Op de Reede", Brouwershaven als voorhaven van Rotterdam, vóór de opening van de Nieuwe Waterweg in 1872. "De wereld van Boelhouwer van Beveren (1822 - 1899), schipper, redder, berger, loods en lichttorenwachter." Openingstijden 6 juni t/m 15 oktober: dinsdag t/m zaterdag 9.00- 12.00 en 14.00- 17.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten. 572

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 26