Stad en Lande Vereniging van Schouwen-Duiveland Opgericht 1939 Het doel der vereniging is in de meest uitgebreide zin: a. bevorderen en behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid in het werkgebied; (dit omvat alle gemeenten van Schouwen-Duiveland) b. bevorderen van de kennis van dit gebied; c. bestuderen van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen of bewoond hebben. (Artikel 4 van de statuten, vastgelegd in een nota riële akte, verleden te Zierikzee op 24 oktober 1991 Bestuur: H. Doeleman Hzn. (voorzitter) J. Kloosterziel (vice-voorzitter) A. Leijdekkers (secretaris) f C. L. v.d. Linde (penningmeester) Mevr. S. H. Eggink-du Burck (2e penningmeester) Mevr. E. J. M. van der Doe - van der Geest (notuliste) Mevr. C. W. Deurloo J. Beijersbergen J. van Loo M. K. Romeijn P. F. Vleugel Waarnemend secretaris: J. van Loo - H.J. Doelemanplein 9 4301 GC Zierikzee - telefoon 01110 - 12926 Computerbeheer ledenbestand: A. Smallegange - Julianastraat 60 4301 NC Zierikzee - telefoon 01110 - 12925 Kontributie 25,per jaar, huisgenootleden 3,p.j. Gironummer 390482 t.n.v. penningm. Ver. Stad en Lande te Zierikzee.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 27