Reacties van leden Dreischor/Bruinisse. Ook hier heeft Stad Lande, tezamen met de gemeente Brouwershaven zich sterk gemaakt. Er is daar voor zelfs een aparte "Monumenten Stichting" in het leven geroepen. Het moet mogelijk zijn om op ons eiland méér te doen. Te beginnen met belanghebbenden, overheid en Stad Lande rond de tafel te krijgen. Een plan heeft een grotere kans van slagen, wanneer er naast een breed draagvlak veel enthousiasme is. Zou de Plompe toren van Westenschouwen ook niet langer blijven staan, wanneer wij met z'n allen achter het behoud ervan gaan staan? Hugo Doeleman, voorzitter. Geachte redactie. Als steeds las ik met veel belangstelling het nummer (82) van het Mededelingenblad. Eerlijk gezegd ook met een beetje trots en vol doening, wegens het feit dat in mijn huis in 1939 in Zierikzee Stad en Lande geboren is en zo waardevol, voorspoedig gegroeid en nog steeds bloeiende is. Mede dankzij uw actieve en inspirerende activiteit (in het voetspoor van vriend Ir. van Sloten). Oprichten is eenvoudiger dan steeds vernieuwend in leven houden! Speciale aanleiding voor deze brief vormt het voor mij zo verrassende artikel van A. Leijdek- kers over "Bezoek aan de R.K. kerk in Zierikzee" en vooral: de ware oorzaak van de instorting van het Mosselpoortje: de daad van die vlotte pastoor Brink (ik heb hem gekend) met zijn breekijzer. Ik had verwacht dat zijn "mis"-daden zich hadden beperkt tot kerkelijke plechtigheden, niet dat hij ook onwaardige strafbare feiten zou hebben gepleegd. Onwaardig. Merkwaardig dat de R.K. kerk dit feit heeft geopenbaard! Inderdaad is de instorting van het poortje mede aanleiding geweest voor de oprichting van Stad en Lande. In mijn herinnering werd overigens door ons de instorting niet toegeschreven aan een passrende vrachtauto, maar aan opzettelijk handelen van de bij die instorting belang hebbende aannemer: er was onvoldoende ge stut. De vrachtauto werd destijds door de R.K. kerk als oorzaak bedacht. In plaats van het mooie poortje zit Zierikzee nu voor lange tijd met een lomp gebouw opgescheept. Ik betreur het zo ver van Zierikzee te wonen, waardoor ik - ook doordat ik mij minder ge makkelijk verplaats - niet meer iets kan doen voor de vereniging en niet meer aan activiteiten kan deelnemen. In elk geval hoop ik nog gerui me tijd van uw vruchtbare activiteit getuige te kunnen zijn. Met vriendelijke groet, Mr. W. Nieuwenhuijsen (oud-vice-president van het Gerechtshof te Arnhem), laatste nog in leven zijnde van de 4 oprichters. Van het eerste bestuur is, meen ik, alleen Blindenbach nog in leven). Velp, maart 1995. Brouwershaven, januari 1995. Geachte redactie. Hierbij stuur ik u de foto van het geveltje dat staat in de Drilhoek in Brouwershaven. Op de balk staat de volgende tekst: "Des menschen tyt claer is ter weerelt een gedvrighen stryt maer hoe wel hy vistIk hoop dat afdrukken in het mededelingenblad van Stad Lande enige reactie's zullen opleveren over de herkomst en de betekenis van de zin. Met dank voor uw moeite en groeten, afwach tend. M. E. Jansen - Glas. 550

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 4