De grote kerk in de nieuwe kerk Op dinsdag 28 maart 1995 vond in de Nieuwe Kerk in Zierikzee een zeer bijzondere gebeurte nis plaats: Burgemeester mr. J. J. P. M. Asselbergs opende de tentoonstelling "De ge schiedenis van de Nieuwe Kerk en de voor gaande kerken". Deze tentoonstelling was van dinsdag 28 maart tot en met zaterdag 1 april ge opend. Er stond een prachtig op schaal nage bouwde Grote Kerk van Zierikzee, naast de al eerder gereedgekomen maquettes van de Sint Lievensmonstertoren en de Nieuwe Kerk. Fraaie werkstukken van de heren G. Boot en H. J. van der Wekken. Op 10 oktober 1976 werd de Stichting Oude Zeeuwse Kerken opgericht met als doel zo breed mogelijke belangstelling wekken voor de oude Zeeuwse kerken en deze in eigendom te verkrijgen om te restaureren. In 1977 werd de Nieuwe Kerk in Zierikzee ei gendom voor 1,- van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. De Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland is al heel lang bij deze kerk van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken betrokken. Direct na de eigendomsover dracht verscheen al een artikel over de bouwge schiedenis van de Nieuwe Kerk in het Mededelingenblad (nr.30) van de hand van pro fessor doctor C. A. van Swigchem. In diezelfde tijd werd er een Plaatselijke Commissie van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken opgericht, waar Drs. J. L. Braber lid van werd namens Stad en Lande. Enkele jaren geleden legde hij deze functie neer en werd bestuurslid Drs. P. F. Vleugel in zijn plaats benoemd. Op 16 april 1988 was de restauratie van het ge bouw voltooid en de voorzitter van de Plaatselijke Commissie dhr. H. M. van der Post kón toen trots een gravure van de Grote Kerk laten zien. Op Stad-en-Landedag, 20 mei 1989, kreeg de fraai gerestaureerde Nieuwe Kerk een oorkonde van de jubilerende Vereniging Stad en Lande. De maquette die op 28 maart jongst- 562

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1995 | | pagina 16