Jaarverslag Commissie Kleine Monumenten en Huisnamen en Sirjansland. Hij was een zeer geziene figuur met groot gezag. Bij zijn zilveren ambtsjubi leum in 1920 werd er dan ook uitbundig feest gevierd door de bevolking van Oosterland. „Oosterlands Fanfare", die zoveel aan hem te danken had. de zangvereniging V Z O S en de schoolkinderen brachten hem op die dag spe lend en zingend hulde. Het gemeentehuis was versierd met vetpotjes en groen en op de Markt was een erepoort opgericht. Van der Have onderhield een hechte familie band met zijn vier zusters met de roepnamen Ma, Da, Ka en Né, afkortingen van Maatje, Dana, Katrien en Neeltje. Correspondentie aan familie en vrienden ondertekenden zij met Madakanéjan. Met Maatje, die ook ongetrouwd is gebleven, woonde Jan Cornelis samen. Op het kerkhof van Oosterland valt direct bij het binnenkomen een rijtje van vijf of zes gelijke zerken op: de Van der Haves hoorden bij elkaar en zijn ook na de dood bij elkaar gebleven. Oosterland heeft aan Jan Cornelis van der Have nog steeds een beeldbepalend huis te danken. Hij liet namelijk, toen hij zijn boerderij ver kocht, in 1918-1919 huize „Oostkenshil" aan de Jan Cornelis van der Have Molenweg bouwen. Jan Cornelis bewoonde deze kapitale villa tot 23 december 1925, de dag waarop hij op 69-jarige leeftijd overleed. M. van Langeraad 2131 BK Hoofddorp Geraadpleegde bronnen: ..Duiveland zoals het was..", door M. G. Westerhof, Joh. Berrevoets en L. A. Capelle (1974); „Oosterland in oude ansichten", door L. A. Capelle (1975); Aantekeningen van wijlen ir. J. P. der Weduwen, Amersfoort; Collectie P. H. der Weduwen, Amersfoort. Dit jaar gingen we verder met fotograferen en beschrijven van de verschillende Kleine Monumenten in de diverse kernen van Schouwen en de Huisnamen van Zierikzee. Enkele jaren geleden werden de kernen van Duiveland reeds afgerond. De Commissie be stond dit jaar uit mevrouw Th. R. E. van der Duijn, de heren H. L. Hillebrand, J. J. M. Schoonhoven. C. Slabbekoorn. J. Verduijn den Boer en drs. P. F. Vleugel als voorzitter. De heer H. L. Hillebrand nam het secretariaat over van mevrouw H. C. Verduijn den Boer- Gorzeman. We vergaderden bij de diverse com missieleden op 24 februari. 26 mei. 8 septem ber en 3 november. We verleenden medewerking aan de realisatie van de Kroniek van het land van de zeemeer min 1995 over Monumenten: mevrouw Verduijn den Boer schreef een artikel over de makelaar, een klein monument op daken van huizen en schuren. Verder verzorgde de Commissie de meeste foto's bij het artikel van F. Beekman en H. Uil: Gildepoortjes en gevel stenen in Zierikzee. Ook werd medewerking verleend aan de Openmonumentendag in september, zodat het stadhuis in Zierikzee opengesteld kon worden voor het publiek. Drs. P. F. Vleugel 599

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1996 | | pagina 5