GENUS) ^ÜÜS> OD Od Od OD @igp i© €(p> Od OD Od Een ontmoeting met Mr. Jacobus Josephus Petrus Maria Asselbergs, geboren op 30 december 1945 in Bergen op Zoom in een gezin met vijf kinderen, waarvan vier jongens en één meisje. Hij is vanaf 1987 burgemeester van Zierikzee. of 'de Parel aan de Oosterschelde', zoals hij de stad pleegt te noemen. Hij heeft een grote voorliefde voor monumentensteden en zit dan ook in allerlei organisaties die zich inspannen om ons cultu reel erfgoed in stand te houden. „Ik ben geen specialist, maar altijd met een heleboel dingen tegelijk bezig." Op monumentengebied is Jack Asselbergs voorzitter van de Zeeuwse Monumentenwacht, commisaris van de Hendrik de Keyzerstichting in Amsterdam, en bestuurslid van het Bouw en Cultuurfonds Zuid-Nederland. Het besturen zit hem in het bloed. Zijn vader, eigenaar van Asselbergs ijzergieterijen in Bergen op Zoom, was fractievoorzitter van de KVP. de Katholieke Volkspartij, bij Provinciale Staten en hij zat in de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Zijn grootvader was lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Zijn voorvaderen oefenden nagenoeg allemaal het vak van edelsmid uit. Jack Asselbergs bezocht het Mollerlyceum in Bergen op Zoom. In 1965 slaagde hij voor het gymnasium-examen en besloot om rechten te gaan studeren. Zijn ou ders waren het daar volledig mee eens en stel den hem voor, om in Nijmegen aan de Katholieke Universiteit te gaan studeren. Dit was echter het moment dat hij voor zijn eigen weg koos. In Bergen op Zoom, - 'het ju belstadje aan de Schelde' zoals zijn oom, de dichter Anton van Duinkerke het noemde - had hij een beschermde jeugd in een gezellig gezin. Het sterk katholiek gekleurde milieu begon hem echter enigszins te benauwen. Hij vond het dan ook beter voor zijn eigen ontwikkeling om in Leiden te gaan studeren. „Mijn ouders vonden dat helemaal niet leuk. Leiden stond bekend als een liberaal bolwerk en het was in die tijd ongebruikelijk, dat iemand uit een katholiek milieu voor zijn studie een liberale universiteit koos," aldus Asselbergs, „maar ik zette dat toch door. In de zestiger jaren ging er zo veel op z'n kop. Ik heb stevig voor mijn stu die moeten knokken, het is me niet aan komen waaien." In 1969 werd hij politiek actief. Hij werd lid van de VVD. In zijn studietijd ging hij stage lopen bij de pro vincie Zeeland, in Middelburg. „We zijn altijd gek op Zeeland geweest," vertelt hij. „Al vanaf 1948 gingen we met de familie op vakantie in Zeeland. In 1963 kochten mijn ouders een vakantiehuisje op Walcheren. Ik ben graag op het platteland en dol op het water. Water ver ruimt je blik. Als ik tot rust wil komen, loop ik een paar uur langs het strand. Wat ons in de Zeeuwen aantrekt is, dat ze betrouwbaar zijn. mensen waarop je kunt bouwen. Het zijn bovendien noeste werkers." 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1996 | | pagina 18