Redactiecommissie: S. H. Eggink - du Burck M. J. Overbeeke - Sacré B. Romijn - de Raat (eindred.) Elkerzeeseweg 58 4322 NA Scharendijke, tel. 0111-671609 H. E. S. Sinck J. G. Verduijn den Boer C.C. de Vrieze INHOUD blz. Van het bestuur 1 Van de redactie 1 De Arke 1 Cornelia Yeman Wittelledochter 2 Museum Goemanszorg geopend 3 Lezingen 4 Het hofje in de Manhuisstraat 7 Mammoeten in Zeeland 10 Historisch verantwoord groen in Brouwershaven 13 Een ontmoeting met16 Nieuwe Boeken 18 Excursie naar Gent 19 Ledenmutaties 20 Sluitingsdatum inleveren copij voor no. 87: 1 september 1996 Afbeelding omslag: Het Genootschap 'Kor en Botging in de Oosterschelde weer op zoek naar fossielen. Die bestaan veelal uit beenderen en kiezen van onder andere mammoeten. Het opkorren van fossie len is uniek in de wereld. (Zie pagina 10).

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1996 | | pagina 2