Historisch verantwoord groen in Brouwershaven De Ring van Dreischor. Een bosplantsoentje op het grasveld rond de kerk bij Dreischor of een bodembedekker als de cotoneaster in het centrum van Noordgouwe? Volgens W. P. de Visser districtshoofd gemeen tewerken Brouwershaven, is een dergelijke manier van beplanting uit de tijd. Was er in de meeste gemeenten vroeger geen sprake van een vastgesteld, samenhangend groenbeleid. tegen woordig worden adviesbureaus in de arm genomen, die een leidraad voor een zo gestruc tureerd mogelijk groenbeleid op tafel leggen. Brouwershaven was de eerste gemeente op Schouwen-Duiveland die een zogenaamd groenstructuurplan voor de beplantingen in de kernen op liet stellen. In 1990 ging de opdracht uit naar het Adviesbureau voor landelijk gebied en stedelijk milieu, Nieuwland in Wageningen. En drie jaar later had Brouwershaven een plan in handen, dat tegenwoordig als uitgangspunt dient voor het gemeentelijk groenbeleid. In het structuurplan staan niet alleen vermeld de 'mankementen' aan de huidige beplanting, maar is ook een reeks aanbevelingen te vinden over welke beplanting, waar thuishoort. Achterliggende gedachte is onder meer dat het groen, zeg maar, historisch verantwoord moet zijn. Coniferen of perebomen in het centrum van Brouwershaven zijn bijvoorbeeld uit den boze. Hoewel er van oudsher geen bomen ston den in de kern van het stadje, noemt het plan markering van het marktplein met leilindes als hét middel om een duidelijke ordening aan te brengen in een aanzicht dat volgens Nieuwland, nu neigt naar chaos door de variatie aan gevels, de verspringende bestrating en de perken met bielzen. Na bezwaren van inwoners, heeft de gemeente de aanbeveling voor het planten van leilindes enigszins aangepast. Het carré van bomen komt 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1996 | | pagina 15