JAARVERSLAG VAN DE REDACTIECOMMISSIE JAARBOEK OVER 1997 herroepen. De heer Joppe vraagt wat de alterna tieven van het bestuur zijn. De voorzitter stelt dat wij niet in staat zijn geweest alle alternatieven te onderzoeken maar wij denken aan het gebied rond het ziekenhuis. Bij stemming blijkt de over grote meerderheid achter het bestuur te staan. De heer Schorer van de Planologische Commissie doet verslag van de voornaamste aandachtspun ten. Het streekplan van de provincie is gedeeltelijk bijgesteld naar onze wensen. Het kassenplan bij Sirjansland zal de aandacht blijven vragen om ein deloze vergroting van het areaal te voorkomen. Omdat wij tegen het plaatsen van windmolens op Schouwen-Duiveland zijn, zijn wij verheugd over het plan deze gevaarten in de Noordzee te plaatsen. De begroting voor 1998 wordt zonder op of aan merkingen vastgesteld. Tijdens de rondvraag meldt mevrouw Geluk een nieuw plan voor bevordering van plattelandstoe- risme in de vorm van een zomertentoonstelling over de ramp van 1953 in een van de caissons te Ouwerkerk. De heer Stigter stelt voor om een grote berg aarde aan de Heuvelsweg om te werken tot een vliedberg. De heer Vleugel vraagt voor de Commissie Kleine Monumenten medewerkers die vooral in de Westhoek en in Zierikzee objecten willen fotograferen. De heer Beekman spreekt alle auteurs van de Kroniek toe en deelt hen een kroniek uit. De heer Padmos heeft van de delen 11 t/m 20 een index gemaakt, waardoor nu eenvoudig is terug te vin den waar iets in de eerste 20 delen beschreven is. Na de pauze vertelde prof. dr P. A. Henderikx op boeiende wijze over de oudste geschiedenis van Zierikzee, Middelburg en de andere meer dan agrarische kernen, die soms wel en soms niet tot een stad zijn uitgegroeid. Kenmerkend hiervan is dat zij steeds aan een kreekmonding liggen zodat handel zich via scheepvaart kon ontwikkelen. In 1997 verscheen de 22ste jaargang van de Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland). De redactie is er opnieuw in geslaagd een grote variëteit aan artikelen op te nemen. Bijzonder waren twee artikelen, met allebei een middeleeuws onderwerp. De oudste geschiedenis van Zierikzee werd belicht door P. A. Henderikx. In de bijdrage van W. H. Lenselink stond de Schouwse adel centraal. Stad en Lande heeft geijverd voor het behoud van het vakwerkhuis aan het Vrijpoortje in Zierikzee. Bart Klück schreef een bouwhistorische verkenning. De visserij in Brouwershaven tot het midden van de 17de eeuw was het onderwerp van het artikel van Adri van Vliet. De relaties tussen de schrijver Nescio (J. H. F. Grönloh) en Schouwen-Duiveland werden belicht door Lieneke Frerichs, Nescio-kenner bij uitstek. De dialectbijdrage was weer van de hand van Joop van Loo. Ditmaal haalt hij de dialectschrijver Jacob Hubregtse voor het voetlicht. Anton Pieck verbleef veel en graag op Schouwen- Duiveland. Talrijke tekeningen en schilderijen her inneren daaraan. Hans Vogelesang schreef daar over een artikel. Tenslotte eindigt de nieuwe kro niek met een klapper: de mijnexplosie, die Zierikzee in 1969 trof, geschreven door Frans Beekman en Joop van Loo. De nieuwe Kroniek verscheen tijdens de najaars vergadering van de vereniging op 21 november 1997 in Bruinisse. De verkoopprijs voor leden bleef gehandhaafd op 29,50 en voor niet- leden op 35,-. Zoals gebruikelijk werd ook nu een belangrijk deel afgezet via de boekhandel. Bij de Zeeuwsche Boekhandel in Zierikzee zijn oudere jaargangen van onze Kroniek voorradig (tot en met 1990). Vanaf 1991 zijn deze ook nog bij ons verkrijgbaar. Tijdens de najaarsvergadering verscheen ook de index op de jaargangen 11 tot en met 20. Naast steun uit de verenigingskas werd opnieuw een financiële bijdrage ontvangen van de Slavenkas te Zierikzee. 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 11