<3!!tiP OD d®> od (S3CÜP EEN ONTMOETING MET OD OD C® OD OD HEDI BOGAERS, BEELDEND KUNSTENAAR TE ZIERIKZEE. Hedi Bogaers (foto: Redactie) Hedi Bogaers werd in 1956 geboren in het Noord- Hollandse Laren. Ze woont en werkt sinds 1976 in Zierikzee. Zij heeft de opleiding plastische en ruimtelijke vormgeving gevolgd aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. Ze is ge huwd met Leo Schults uit Zierikzee. In 1997 ont wierp ze in opdracht van de gemeente Schouwen- Duiveland de ambtsketen voor de nieuwe ge meente. Richard Fabery de Jonge, edelsmit uit Goes, voerde haar ontwerp in zilver uit. ,,ln 1997 werd ik door archivaris Huib Uil ge vraagd, of ik de nieuwe ambtsketen zou willen ontwerpen. Hij kwam als vertegenwoordiger van de werkgroep, die de wensen ten aanzien van de keten op een rijtje had gezet." Archivaris Huib Uil vertelt desgevraagd: ,,De gemeente wilde een ontwerper, die hier ingeburgerd is en op de hoogte van het reilen en zeilen van de zaken op het eiland. We hadden zilversmid Richard Fabery de Jonge uit Goes al gevraagd voor de technische kant van de zaak. De keus was op hem gevallen, omdat hij al ervaring had met het maken van een ambtsketen voor de gemeente Noord-Beve land. Er komen bij het maken ervan diverse prak tische aspecten om de hoek kijken, zoals het gewicht en de mogelijkheid tot het dragen van de keten. We kwamen tot de ontdekking, dat er behoefte was aan een scheppende hand om tot een uitgebalanceerde uitvoering te komen. We wilden daarvoor een kunstenaar uit de buurt uit nodigen. De keuze viel op Hedi Bogaers, omdat zij in staat is om met verschillende technieken te werken, dat vonden wij een pluspunt." Hedi Bogaers werkt vanuit een christelijke moti vatie. „Ik ben gelovig," vertelt ze, „op een gege ven moment heb ik uit het leven bepaalde conclu sies getrokken. Ik voel me door Christus vrijgekocht, zonder enig juk. Vanuit die houding werk ik." De mens is voor haar de belangrijkste bron van inspiratie. „De mens als een uniek en tot zoveel in staat zijnd wezen. Goede kanten van het leven worden belicht maar ook kanten van het leven waar we soms liever de ogen voor zouden willen sluiten." In haar werk probeert ze evenwicht te vinden in zaken als recht en onrecht, strijd en overwinning, oorlog en vrede. Meestal werkt zij figuratief, maar als het concept om abstractie vraagt zal zij die zeker toepassen. Naast het beeldhouwen is ze ook gaan schilderen. Door Strijd en overwinning het schilderen ervaart zij dat de ruimtelijke dimensie die is komen te vervallen wordt gecom penseerd door de dimensie van de kleur. Haar visie als beeldhouwer is herkenbaar in haar schil derijen. Deze worden veelal getypeerd door grote monumentale, figuratieve vormen. Van de gemeente kreeg Hedi de opdracht om in ieder geval voor de thema's landbouw, visserij, recreatie en monumenten een symbool te ont- 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 12