Ontwerpen van de schakels zoals ze uitgevoerd zijn. Visserij Een net zoals gebruikt wordt voor de mosselvisserij omgeeft het eiland. Monumenten Een gedeelte van de monu mentale Nieuwe Kerk in Zierikzee vormt het symbool voor de vele monumenten die het eiland rijk is. Recreatie In het water, rondom het eiland, een zeilboot. Op het land een gedeelte van een tent. Natuur Twee vissen, twee vogels en zaden. Symbool voor de natuur in het water, in de lucht en op het land. werpen om in de keten te verwerken. Voor de rest was ze vrij om andere symbolen naar eigen inzicht te bedenken. Je hebt eerst de beelddra ger nodig, waar je je symool op kwijt kan. Mijn idee was, om het water en het eiland weer te geven. Door het ontwerp, zoals ik het nu gemaakt heb, kon ik zowel in het gedeelte water, als op het gedeelte land mijn ideeën kwijt. Ten grondslag aan het geheel ligt een ontwerp, waarbij twee gestileerde eilanden in elkaar grij pen. Hierop voortbordurend is de gedachte ont staan, om de vorm te abstraheren en hierop het eiland met uitgewerkte symbolen in zijn totaliteit te projecteren. Om een harmonieuze keten te ontwerpen zijn de schakels gespiegeld ten opzichte van elkaar. Het eiland in zijn oorspron kelijke vorm wordt gedragen aan de rechterzijde voor de toeschouwer, dat is de hartzijde van de drager. De schakels en verbindingsketting zijn van zilver. Het eiland werd door een stempel- techniek uit het zilver omhooggestuwd." Het ontwerp van de penning is door de gemeente zelf verzorgd, op de achterzijde is het koninklijk wapen afgebeeld, dit is een vast gegeven. De penninghouder is met de hand gemaakt door goudsmid K. van Dijk. Bijzonder is, dat de penning uitneembaar is en daardoor keerbaar. De keten is door middel van een oxydatietechniek lichtgrijs en op sommige plaatsen zwart gemaakt om meer expressie aan het geheel te geven. De symbolen, die de kunstenares nader uitwerkte zijn: visserij, landbouw, monumenten, recreatie, natuur, mensen, bescherming, woonkernen (heden en verleden), werk en rust 1 en 2. „Toen ik eenmaal aan het ontwerpen ging, was ik met ieder elementje in mijn element," aldus Hedi Bogaers. „Eigenlijk was dit mij op het lijf geschreven. Ik ben zeer verknocht aan Schouwen- Duiveland. In mijn jeugd bracht ik hier de vakan ties door met mijn ouders. In 1976 ben ik zelf standig in Zierikzee gaan wonen, omdat ik me hier thuis voelde. Nu hebben we een huis en een atelier dat precies aan onze wensen voldoet, dus zijn we heel tevreden." Hedi's echtgenoot is tim merman van origine, hoewel hij dat beroep niet meer uitoefent. „Leo helpt me bij van alles en nog wat, o.a. bij de grondvormen als basis voor uiteindelijke ontwerpen." Naast de beelden en schilderijen die ze maakt, ziet ze zichzelf steeds Burgemeester J.J.P.M. Asselbergs met de nieuwe ambtsketen. Foto: Eigendom Gemeente Schouwen- Duiveland q

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 13