HISTORISCH MON PLAISIR DANIG OPGEKNAPT meer als ontwerpster van toegepaste kunstvoor werpen en worden haar ontwerpen functioneel gemaakt. Onlangs maakte zij voor een dierenart senpraktijk een zitbank van graniet met een bronzen sculptuur van een vrouw met een hond. „De opdrachten komen bijna altijd via via binnen, van mensen die werk van mij hebben gezien bij anderen. Ik werk al jaren samen met Maarten Smit uit Brummen, die met heel veel liefde voor het vak brons giet." Hedi Bogaers ervaart het als een uitdaging om vanuit een bepaald idee aan het werk te gaan en zodoende te ervaren, dat ze via allerlei omwegen uitkomt op een vorm, een beeld, die de lading van haar oorspronkelijke idee dekt. Zierikzee, 4 februari 1998 B. Romijn - de Raat Een karwei van reuzenformaat kun je de restau ratie van hofstede Mon Plaisir aan de Meeldijk in Burgh zeker noemen. Belangrijkste onderdeel van de grondige opknapbeurt van de boerderij, vormt de restauratie van het eens zo statige woonhuis uit 1908. Vanaf 1 april 1997 wordt hard gewerkt om deze kolossale woning in oude luister te herstellen. Het pand telt 11 ruime ver trekken, een keuken en een koetshuis en heeft een totale inhoud van 1300 kuub. Het overgrote deel van de buitenkant van het huis, is inmiddels klaar, terwijl ook veel ingrijpen de zaken binnenshuis achter de rug zijn. Eigenaar van Mon Plaisir en initiator van de res tauratie, ir G. Schoots uit Burgh, hoopt deze zomer zijn intrek te nemen in de woning. "Dan is het binnen nog wel niet klaar, maar met wat improviseren in elk geval bewoonbaar," vertelt hij. Schoots kocht de boerderij in november 1996 van J. Geertzema, die de hofstede enige tijd daarvoor overnam van de familie Beije-Vis. Mon Plaisir is vanaf 1773 in bezit geweest van de fa milie Vis en werd vanaf 1965 tot net na de verkoop aan Geertzema, bewoond door de familie Hoek. Schoots, gepensioneerd civiel-ingenieur en sinds 1983 permanent woonachtig in Burgh, was al enige tijd op zoek naar 'iets dat opgeknapt moest worden', met schuren en als het even kon ook historisch waardevol. Toen het woonhuis, schuren en erf van Mon Plaisir op de markt kwa men, zag hij zijn kans schoon. Schoots kocht de gebouwen, het erf en wat grond. Architect Maarten van Doorn uit Goes tekende voor het restauratieplan, terwijl Timmerbedrijf Van Leeuwen uit Zierikzee, de uitvoering op zich nam. Een gigantisch karwei. "Zoveel werk had ik ook wel verwacht. Het is wel zo dat je ongewild, toch over je budget heen gaat. Je komt dingen tegen waarvan je denkt: 'Die moeten eigenlijk ook gebeuren, dus laten we dat nu dan maar doen." Aan de buitenkant van het huis werden volgens plan de volgende werkzaamheden verricht: alle kozijnen en deuren zijn vernieuwd, er is dubbel hoogrendementsglas ingezet, de muren zijn gestraald, alle voegen uitgekapt, zo'n vijfhon derd stenen deels of geheel vernieuwd en het karakteristieke terrasje aan de zuidzijde is in ere hersteld. Ook komen de twee balkons, één voor en één aan de zijkant, weer terug, compleet met de originele houten balustrades. Verder is aan het dak van het huis ingrijpend gesleuteld en werd een nieuw houten torentje op de woning gezet. Eenzelfde soort torentje als tot 1953 het dak sierde. Het sierhoutwerk aan de west- en zuidgevel dat ook in dat jaar verdween, komt niet meer terug aan de woning. Een tochtje door het enorme woonhuis onder leiding van Schoots, leert dat er binnen al 'een berg werk', is verzet, maar nog minstens zoveel rest. Alle overbodige zachtboordwanden en -plafonds zijn eruit gesloopt, de bedrading is vernieuwd en uitgebreid en de muren zijn be handeld tegen optrekkend vocht, zodat het nieuw aan te brengen pleisterwerk er niet subiet weer afvalt. Door voortdurende lekkage aan de 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 14