LIEF EN LEED OP SCHOUWEN oostkant, zat er houtzwam in delen van het hout aan die kant van de woning. Die houtzwam is inmiddels succesvol bestreden. De meeste van de sierlijk gestucte plafonds -ori gineel stucwerk op riet- zien er nog redelijk uit. Alleen een gepaste verfbeurt en hier en daar wat bijwerken zijn nodig. Het sanitair, de keuken en cv moeten nog worden geplaatst, terwijl ook onder andere de stucadoor en de schilder, in de woning nog genoeg te doen hebben. Als het grootste deel van het werk in het huis achter de rug is, wil Schoots het bos aan de ach- De woning op weg naar herstel (Foto: Redactie) terzijde van de woning onder handen nemen en de vaart met inham richting huis, schoon laten maken. Verder hoopt hij in de toekomst een Engelse tuin bij het huis te creëren. Naamgeving Huize Mon Plaisir werd in 1908 voor 10.000 gul den gebouwd. Toentertijd een heel bedrag, nu een lachertje als het gaat om het bouwen van een dergelijk kolossaal huis. Opdrachtgever was Willem Vis, die in 1898 op Mon Plaisir ging wo nen in het dubbele boerenhuis dat er toen stond. Een nieuw huis moest er echter komen, vond hij. In West-Brabant zag Willem het huis van een suikerfabriek-directeur dat hem erg aan stond. Timmerman A. Giljamse en metselaar St. Slager uit Haamstede, gingen er heen om het op te meten en bouwden het na aan de Meeldijk. Willem was door zijn opleiding en bezoeken aan familieleden in Parijs, nogal Frans georiënteerd. Hij bedacht de naam Mon Plaisir. Een naam die op een steen naast de voordeur is terug te vinden. Deze vermeldt 'Huize Mon Plaisir'. De eerste steen gelegd door P. L. Vis, oud 8 jaar en N. L. Vis, oud 6 jaar, 30 april 1908. Carolien de Vrieze Streekdracht De Arke opf.e.4.icht 22 uzi 1959. Lena was een boerendochter en woonde in Duivendijke. Volgens het boek Schouwen-Duive- land en de oorsprong van haar plaatsnamen, was Duivendijke vroeger een centrumgemeente. De plaats was ontstaan door samenvoeging van vier heerlijkheden, die ook vier dorpen bevatten. Van die vier kerkdorpen zijn nu nog twee gehuchten over n.l. Brijdorpe en Looperskapelle. Van de andere twee, Klaaskinderkerke en Duiven dijke is niets meer over. De Duivendijkseweg is er nog wel, ze loopt evenwijdig aan de Delingsdijk en vormt de verbinding tussen Brouwershaven en het gehucht Nieuwerkerke. 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 15