ANNEKE ROMBOUTS COOLS VAN EEGHEN (DEEL 2) Lena was in Duivendijke geboren in 1856. Ze trouwde in 1883 met Daniël. Daan was 6 jaar ouder en landbouwer in Brouwershaven aan de Noordstraat. Het echtpaar kreeg drie dochters. Hun leven leek voorspoedig te verlopen, tot Daan overleed. Hij was nog maar 37 jaar oud en slechts vier jaar getrouwd. Lena was toen 31 jaar en bleef als weduwe achter met drie dochters van 4 jaar, 2 jaar en de jongste van 3 maanden. Wat een drama! Er volgde een moeilijke periode. De boerderij moest ze opgeven en van weduwepensioen had nog niemand gehoord. Hoe ze het gered heeft in deze zware tijd, is niet precies bekend. We Op de foto, waarschijnlijk de trouwfoto, ge maakt ter gelegenheid van het tweede huwe lijk, zien we, dat Lena nog de traditionele Schouwse klederdracht draagt. De dochters zijn al overgestapt op burgerkleding. We schrijven dan 1906. (foto: Privé collectie) weten wel, dat de dochters al vroeg aan het gar- nalenpellen werden gezet om wat bij te verdie nen. De drie dochters groeiden op tot struise jonge vrouwen. En de moeder hertrouwde na lange tijd (23 jaar) weduwe te zijn geweest. Ze hertrouwde met Marinus, een vrijgezel uit Zonnemaire. Hij was daar landbouwer en had er ook een bakkerij. Marinus was een sociaal voe lend mens. Hij was 40 jaar ouderling. Ook steun de hij zijn schoonzuster, die weduwe was, bij de opvoeding van haar kinderen. Hoe hij Lena heeft leren kennen, vertelt de geschiedenis niet. We weten wél, dat hij te voet van Zonnemaire naar Brouwershaven kwam om Lena te ontmoeten. Bij Lena thuis ontmoette hij ook de drie dochters. Het leek hem toe, dat hier wel eens een bruid bij zou kunnen zijn voor zijn neefje Gillis. Dat lukte en sindsdien kwamen oom Marinus en neef Gillis tezamen op vrijersvoeten van Zonnemaire naar Brouwershaven. Oom kwam voor de weduwe en neef voor de jongste dochter Cornelia, de meest rechtse op de foto. Het jonge stel trouwde in 1910 tegelijk met de oudste zuster Joppa, links op de foto. Een dubbele bruiloft dus. In 1914 tenslotte, trouwde de middelste dochter Thona en zodoende waren ze allen onder de pannen. Het tweede huwelijk van Lena duurde 21 jaar, tot Marinus overleed, bijna 90 jaar oud. In 1937 kwam er een einde aan het veelbewogen leven van Lena, ze was toen 81 jaar oud. 5. Mol - Kleinepier (Aflevering 5 in een serie over de lotgevallen van de Reguliere Kanunnikessen van Augustinus uit het Driekoningenklooster in Zierikzee). We hebben Anneke in de vorige aflevering verlaten rond 1580. Ze vraagt dan en ze krijgt alimentatie uit de opbrengst van de genaaste goederen van het voormalige Drie-koningenklooster. Ze verlaat de huisbaas, bij wie ze jarenlang in Delft onderdak heeft genoten en neemt haar intrek in het bagijn- hof, tot we een paar jaar later, we schrijven dan 1584, weer een ander handschrift aantreffen onder de kwitanties voor haar alimentatie. Op 1 oktober van dat jaar ondertekent ene 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 16