met slee en paard na de stad en agt dagen later voeren zij na de stad. 25-3-1837 Er was een voet sneeu gevallen, daar rede zeven Arresleden voorbij mijn huis agter malkander na Rhoon voor plaizier. Den 27 op Paasmaandag is de Predikant met zijn vrouw door Ary van den Waal met zijn vrou en dogter na de kerk met de arreslee gereen en ook weer na kerktijd met de arreslee thuys gebragt. 23-1 -1838 Alle dag strenge vorst zonder heu genis. Den 15 reden zij met Arresleden over de Maas voor Rotterdam na Dort. Met mijn vrou en 3 dogters P en H. de Jong met den Arreslede over de Maas na Rotterdam geweest. Den 29 is voor Delvshaven gehardraafd met 10 Arresleden om twee hoofdstellen. Preuyt van Geervliet die heeft ze gewonnen. 31-1-1838 H. de Jong (stiefzoon van de schrij ver) met J.C. Vermaat gereen van t Gripland op de Maas. Daar lagen 5 briggen met een slikslede. 7-2-1838 Met de arreslee weggebragt 415 steen vlas. 7-2-1839 Ontzettend gesneeuwd den geheelen dag zonder ophouden en des nagts strenge vorst. H. de Jong heeft mijn met de Arreslede op Barendregt gehaald, zoveel sneeuw lag overal. 5-1 -1841 Vorst, de Arreslee ingespannen. 16-12-1846 Drie dagen gesneeuwd, bij plaatsen lag de sneeuw wel 3 a 4 voet dik. Met 2 paarde voor den Arreslee genard tot de tolbrug toe, maar het ging zoo slecht omdat de sneeuw zoo dik lag. 12-1856 Ontzettend veel gesneeuwd zonder vorst en met mijn vrou na Smishoek en de straatweg heen en zoo terug een toertje met de Arreslee gemaakt. 1-1860 Een nieuwe arreslee laten maken voor 39 guide. 18-1-1860 Tussen Maandag en Dingsdag gesneeuwd en gevroren. Den 20 weer veel gesneeuwd zoodat men overal heen kon narren. 7-1-1861 ben ik met Jacob Pons na Charlois genard en over de Maas geloopen. 7-2-1964 Verbaasd gesneeuwd, den 10 narde men overal heen dat het een lust was en den 12 regende het zoo dat in een dag de massa sneeuw weg was. 16-1-1867 Ontzettend gesneeuwd en gewaaid zooals geen menschen heugden, de sneeu lag op sommige plaatsen ontzettend hoog, er waren menschen die in geen uuren uit hun huis konde komen. Van de Driemanstee tot het Schaapje toe lag de sneeu geregeld 6 voet hoog, men moest ze eerst wegschoppen (wegscheppen) anders kon men er niet passeeren te voet of met de arreslee. Er werd verbazend druk genard, bij een kastelein te Barendregt hadden op eene Vrijdag vierhonderd arreslede of tikkers geweest. H. C. Verduyn den Boer - Gorzeman Literatuur: Dagboeken familie Vermaat N. de Roy van Zuydewijn, Antiek van het Nederlandse platteland, Uitgeverij J.H. Gottmer, Haarlem 1982 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 19