1997 IN HET KORT januari: 9 De naam van het streekarchief wordt veran derd in gemeentearchief. februari: 7 Het inwonertal van Zierikzee daalt door gebrek aan bouwgrond. maart: 4 De museumhaven wordt deze zomer uitge breid met motorschip Zuidvliet' (gebouwd 1913). 11 Het aantal huiszwaluwen is ook vorig jaar weer gedaald. 11 De landaanwas van Schouwen-Duiveland is aan de kust met 31 hectare toegenomen door zandsuppletie van de Noordzeebodem. 13 De sloop van vliegveld Haamstede vordert. 14 In het maaiveld zijn de contouren van de oude Sint Lievens Monsterkerk in Zierikzee door middel van stenen aangebracht. 28 Goeree-Overflakkee komt in het jaar 2000 bij Zeeland. april: 1 De aankoop van de botter 'Gans' komt dich terbij omdat de Stichting Renesse 1.750,- subsidie geeft. Het schip kost 70.000,-. Er is nu 50.000,- beschikbaar. 2 Er is kritiek gegeven van Stad en Lande op het streekplan voor uitbreiding van het aantal jachthavens en te grote uitbreiding van het aantal ligplaatsen. 22 De meestoof 'Willem lil' te Noordgouwe wordt in ere hersteld. mei: 6 De nieuwe gemeentegids wordt uitgereikt. 9 De excursie schuur te Westenschouwen is gerestaureerd en wordt opnieuw ingericht. 15 Er is bij graafwerkzaamheden in de Lange Sint Janstraat een eeuwenoud kerkhof gevonden. juli: 3 In de Museumhaven te Zierikzee is een expositie in de 'klipper' geopend. 31 In het Maritiem Museum is de tienduizendste bezoeker ontvangen. augustus: 29 De molen de 'Graanhalm' te Burgh- Haamstede is anderhalve eeuw oud. september: 8 Kor en Bot vindt een fossiele kies van de zuidelijke olifant van twee miljoen jaar oud. 11 De meekrapstoof 'Willem lil' te Noordgouwe is als bijzonder monument op de monumen tendag geopend. 16 De jaarlijkse excursie van Stad en Lande vindt dit jaar plaats naar Enkhuizen. oktober: Het wapen van de gemeente Schouwen- Duiveland is samengesteld uit de wapens van Schouwen en Duiveland. 9 Er is geen subsidie voor de NH-kerk te Haamstede. 10 De restauratie van de 'Hooge Hoeve' is in volle gang. 17 Een voor Nederland unieke vogelkijkhut van twee verdiepingen aan de Philipsdam is geopend. 29 De restauratie van de Oosterlandse koren molen kan beginnen. november: 10 Op de streektaalmiddag op 8 november wordt door Stad en Lande het boek met werken van Ad Leijdekkers gepresenteerd en aangeboden aan de burgemeester en mevrouw Leijdekkers. december: 8 De Stichting Renesse biedt een cheque van 70.000 gulden aan de Stichting Goemans- zorg te Dreischor. 22 De Plompe Toren van Koudekerke is in oude glorie hersteld. 23 Na jaren is de authentieke pomp op de Korte Reke te Renesse geplaatst. 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 21