herkende Mozes Polak en de Zierikzeeënaar Jaap Schot het Joodse jongetje. Jaap Schot zette het verhaal van Alex Klompe op papier. In het boek is zijn relaas als illustratie afgebeeld. Gert Groenleer, In veilige haven. Joodse onder duikers in Colijnsplaat 1942-1944, Vlissingen 1997 (ISBN 90-72838-20-3), 64 p., met foto's, bronnen- en literatuurlijst. De prijs is 14,95. Liesbeth van der Doe-van der Geest Zeeuws Jaarboek, ZL-1, 1997 In zijn proefschrift over Zuid-Beveland schreef Dekker "Als men Zeeland wil overzien vanaf de Middeleeuwse Lange Jan, dan reikt de blik mees tal niet verder dan Walcheren, en alles wat verder ligt blijft wazig". Deze zin schoot mij te binnen toen ikZL, Zeeuws Jaarboek, deel 1, 1997 in handen kreeg. Het is nogal wat dit Zeeuws Jaarboek te noemen, terwijl Zeeuwsch- Vlaanderen, Schouwen-Duiveland en Tholen met Sint Philipsland ontbreken. ZL-1 gaat alleen over het oude Zeeland bewesten Schelde! Voordat ik op de inhoud inga, eerst een paar op merkingen. In de verschillende regio's van Zeeland floreren diverse jaarboeken die de regionale ge schiedenis trachten vast te leggen. Het Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen wil artikelen over heel Zeeland of stukken van boven-regionaal belang opnemen. En dan nu opeens ZL-1, zonder overleg met de bestaande periodieken uitgebracht (de afkorting ZL wordt overigens niet uitgelegd). Je zou ver wachten dat in het voorwoord 'van de redactie' wordt uitgelegd waarom er in het kleine Zeeland plaats zou zijn voor een Zeeuws Jaarboek en de relatie daarvan tot de bestaande jaarboeken. "De redactie vond dat het er moest komen" staat er simpel en in dat jaarboek moeten artikelen komen over uiteenlopende onderwerpen als: "Landschap, cultuur, economie, bestuur, geschie denis, van alles wat". Biedt een schrijver van een artikel over ons gebied dat echter aan de redactie van de Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) aan öf aan de redactie van het Zeeuws Jaarboek öf aan de redactie van het Archief van het Zeeuwsch Genootschap, dat is de kwestie! Dan nu het boek zelf, 232 bladzijden dik en ruim geïllustreerd. "Goed op gewicht" zoals de hoofd redacteur Kees Bos zei, met twaalf artikelen. Het artikel "Ecologisch onderzoek in de Zeeuwse delta" is 32 bladzijden dik en meer een brochure over doel en werkwijze van het Delta Instituut in Yerseke. Een artikel dat uitstijgt boven het louter beschrijven, vind ik "De ster van Walcheren, de Nijhoffs en Zeeland" van Andreas Oosthoek. Een verhaaltje als "Beelden van Walcheren anno 1916" hoort in De Wete thuis. Wat Jacob van Maerlant met Middeleeuws Zeeland te maken had, wordt mij in het artikel van Frans van den Brande niet duidelijk gemaakt. De biografie van Jo den Herder vind ik boeiend, ook al omdat we zo weinig lezen over bedrijfsgeschiedenissen in Zeeland (jammer dat de foto op blz. 117 onder steboven staat). Het opnemen van veel foto's, in dit geval van de in 1995 overleden Wim Riemens, verrijkt het jaarboek. In hoeverre zou Zeeuws Jaarboek zich kunnen onderscheiden van de regionale jaarboeken? Elk artikel zou in ieder geval geplaatst moeten wor den in een Zeeuwse context. Vooral veranderings processen na 1960 in het landschap, in de bevol king, in de werkgelegenheid, in het onderwijs, zouden aan de orde kunnen komen. Kunst in Zeeland zou zeker in ZL goed op z'n plaats zijn. Of "ZL, het Zeeuwse Jaarboek echt een 'must' voor allen die iets met Zeeland hebben" wordt, wacht ik nog even af. Zeeuws Jaarboek, ZL-1, 1997, hoofdredactie C. Bos (ISBN 90-72146-32-8), 232 p. Het jaarboek kost 39,90. Frans Beekman 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 24