LEDENMUTATIES mende personen soms zo lang dat er afgekort moet worden. Een persoon als 'Den hoog welge boren heer jonkheer en meester Marinus Jan Schuurbeque Boeije, lid der arrondissements rechtbank' staat in schril contrast met Pieter Kop, pelder. Bij overlijdens kan men denken aan het bombar dement op Haamstede. Dertien akten met pre cies dezelfde datum en overlijdenstijd (13 januari 1945, 12.00 uur) geven exact het dramatische moment aan. Negen volwassenen en vier kinde ren kwamen hierbij om het leven. Een ieder zal zo zijn eigen opvallendheden onthouden. Doel Het invoeren van alle akten van Schouwen- Duiveland zal enige jaren duren. Een grove schatting van het aantal akten van de toenmali ge achttien verschillende gemeenten zal tegen de 200.000 lopen. Dit is te verdelen in 100.000 geboorten, 65.000 overlijdens, 25.000 huwelij ken en 1000 andersoortige akten. Mogelijk is 2007 een haalbaar jaar. Eenmaal afgerond zal dit eiland in bezit zijn van een unieke verzameling genealogische gegevens, wat een hoofddoel is. Men zou kunnen denken aan de uitgave van een 'telefoonboek' waarin alle openbare akten alfa betisch gerangschikt staan. Een mogelijk ander toekomstscenario is ook denkbaar: verspreiding via Internet. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn dat, door de wereldwijde verspreiding van dit medium, buitenlandse toeristen dit eiland van hun voorouders willen bezoeken (veel eilandbe woners zijn in de 19de eeuw en ook 20ste eeuw naar Amerika geëmigreerd). Vanzelfsprekend zijn er legio voorbeelden te bedenken. Ook de demo grafische waarde is groot, het tweede hoofd doel. Demografie is de beschrijving van bepaalde selecties bevolkingsgroepen in een bepaalde tijd. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen hoeveel kin deren er gemiddeld per gezin tussen 1840-1880 te Haamstede werden geboren. Hoe was dit in Zierikzee? In één oogopslag kan men zien wie de oudste inwoners in de 19de eeuw op Schouwen- Duiveland waren. Wat was de gemiddelde leeftijd bij overlijden van landarbeiders en notabelen? Onbeperkte selecties kunnen na invoering opge vraagd worden. Resumé Wat bij de deelnemers voorop staat is dat het vooral gezellig en ontspannen is. Het werken aan dit project gebeurd in hun eigen tijd en in hun eigen tempo. Voor Schouwen-Duiveland mag men spreken van een uniek project. Het zal veel tijd vergen om het te voltooien, maar was het niet zo dat Rome ook niet op één dag gebouwd is? Henk \N. Dalebout, Brouwershaven (met vriendelijke dank aan dhr. H. Uil voor het kritisch nalezen) Nieuwe leden Fam. J. L. van den Houten te Middelharnis Fam. E. C. van Kempen - Nortier te Exloo Fam. J. Bosman te Haamstede Fam. E. J. A. Visser - Smit te Oldemarkt Fam. A. Kielgas te Brouwershaven Fam. J. H. Mulock Houwer te Middelburg Dhr. J. G. A. Fetter te Leidschendam Dhr. P. A. van der Linde te Dreischor Mevr. L. C. van der Bijl te Burgh-Haamstede 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 27