ingezonden: 'BRIEVEN AAN DE TOEKOMST' Utrecht, 12 november 1997 Geacht bestuur, Heeft u ook zoveel vragen over het dagelijks leven van uw voorouders? Wat voor kleding droegen zij? Hoe hadden zij hun huis ingericht? Wat aten ze? Met wie hadden ze allemaal contact? Hoe stonden zij in het leven? Geloofden ze in God? Wat voor werk deden zij eigenlijk? het antwoord op deze vragen is vaak maar heel lastig te vinden. Juist over die gewone en vanzelfsprekende zaken is vaak maar heel weinig bronnenmateriaal overgeleverd. En we weten al helemaal weinig over hoe gewone mensen destijds hun dagelijkse ervaringen beleefd hebben. Wanneer toekomstige onderzoekers het dagelijkse leven anno 1998 willen beschrijven, dan zullen zij met vergelijkbare problemen te stellen krijgen. Behalve als wij daar nu iets aan doen. Daarom zal op vrijdag 1 5 mei 1 998 aan alle Nederlanders gevraagd worden een briefte schrijven aan de toekomst. 'Brieven aan de Toekomst' is een project zoals dat in Nederland nog nooit vertoond is. Vergelijkbare projecten in Zweden en Denemarken leverden vele duizenden brieven op. In hun brief aan de toekomst zullen zoveel mogelijk Nederlanders hun dagelijkse bezigheden beschrijven, als hun belevenissen die zij hebben meegemaakt op vrijdag 15 mei 1998. Hoe hebben zij deze gewone maar voor de toekomst zo bijzondere dag beleefd en doorgebracht? Om deze dag tot een succes te maken vragen wij ook om uw medewerking. Het is namelijk heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen reageren. Mensen uit alle hoeken van de samenleving, van alle gezindte, geloofsrichting en huidskleur. De drie organiserende instellingen, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, het Nederlands Openluchtmuseum en het P.J. Meertensinstituut, willen namelijk dat (toekomstige) onderzoekers een betrouwbaar beeld krijgen van het dagelijks leven anno 1998, op een alledaagse dag in de week. Met uw hulp willen wij vrijdag 15 mei 1998 tot de best gedocumenteerde dag uit de Nederlandse geschiedenis maken! Wij vragen van u om zoveel mogelijk mensen in uw gemeente warm te maken voor het project. Het materiaal wordt niet alleen verzameld met het oog op de toekomst. Als eerste resultaat van het project zal een boek verschijnen met een selectie uit de ingezonden brieven en ook zal (in het Nederlands Openluchtmuseum) een tentoonstelling worden ingericht. De brieven én de tentoon stelling zullen ons een spiegel voorhouden van wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij leven. We rekenen op uw medewerking en creativiteit. Ook het dagelijks leven in uw gemeente verdient het om vastgelegd te worden voor de toekomst! Met vriendelijke groet, drs. Ineke Strouken, directeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Lucasbolwerk 11 - 3512 EH Utrecht 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 28