LIJST VAN BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN ZIERIKZEE, MEER DAN 750 JAAR STAD 11 de eeuw vestiging van de eerste bewoners op het grond gebied van Zierikzee, voor zover bekend 12de eeuw bouw van een kerk (Romaanse basiliek) (om streeks het midden van de eeuw) 13de eeuw verkrijging van stadsrechten van Willem I, graaf van Holland (1217 of 1219-1229) herziening van de stadsrechten door Willem II, Rooms-koning en graaf van Holland en Zeeland (11 maart 1248) Wapen van Zierikzee tonende een zwarte leeuw op een rood veld 14de eeuw belegering door de Vlamingen (enige malen in één jaar) onder aanvoering van Gwijde van Namen, zoon van de graaf van Vlaanderen (Huis van Dampierre) (1304) 15de eeuw afbranden van meer dan de helft van de stad (1414) start bouw van de Sint Lievensmonstertoren, waarschijnlijk naar ontwerp van Andries Keldermans I (c. 1400-1481), stadsbouwmeester van Mechelen (België) (1454) 16de eeuw belegering door de Spanjaarden onder aanvoe ring van Don Christóbal de Mondragón (1504?- 1596), Spaans veldheer (1575/76) graven van een drie kilometer lang havenkanaal vanaf de zuidelijke stadsgracht naar de Oosterschelde (naar aanleiding van verzanding van de Gouwe) en aanleg Nieuwe Haven (1597- 1599) 17de eeuw verschijning van de Nederduytsche Poëmata, een met emblemata verluchte, stichtelijke dichtbun del van mr. Adriaen Hoffer (1589-1644), heer in De belegering door de Vlamingen in 1304 (visie kunstenaar) (staalgravure door Johan Willem Kaiser senior, 1813-1900) De Sint Lievensmonstertoren ruim een halve eeuw na de start van de bouw (nog zonder klokkenhuis) detail olit verfschilderij op panel door onbekende meet ter, omstreeks 1506; coll. Gemeentelijke Musea Schouwen- Duiveland) 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 30