Mr. Pieter Mogge (1698-1756) (olieverf op linnen door onbekende meester, 1724; coll. Gemeentelijke Musea Schouwen- Duiveland) Bommenede, oud-burgemeester van Zierikzee en rentmeester-generaal Beoostenschelde (1635) 18de eeuw verkrijging van het legaat van mr. Pieter Mogge (1698-1756), heer van Renesse en Dreischor, voor de stichting van een universiteit, welk bedrag door tegenwerking van de universiteit van Leiden hieraan niet kon worden besteed, en toen meerdere doelen diende, onder andere: bouw van een nieuw orgel in de Grote of Sint Lievensmonsterkerk door Johann Heinrich Hartmann Batz (1709-1770), orgelbouwer te Utrecht, destijds een der beste Nederlandse orgels (1768-1770) 19de eeuw brand van de Grote of Sint Lievensmonsterkerk, het grootste Zeeuwse kerkgebouw, die alleen de muren spaarde (nacht 6/7 oktober 1832) N.B. Bij de brand ging uiteraard ook het toen ruim 60 jaar oude Batz-orgel verloren (zie boven) oprichting van de Zierikzeesche Nieuwsbode, een krant die in de begintijd door kritische, politieke artikelen landelijke bekendheid verwierf, door Pieter de Looze (1811 -1881uitgever-drukker (1844) (TWEEDE JAAtlGANG.) Hel AiioxNBMtix r is twee en een halve cent i» de week. Enkele nummers 2 cent. De uit gave geschiedt op maand., woensd. en vrijd. des voormidd. advertentien worden geplaatst i 10 cents de lange regel. Voor elke plaatsing ismen 3ö cents zegelregt verschuldigd. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren in het IIijkBrieven franco 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 31