EXCURSIE LEUVEN CLUBLIED 'PALENZETTERS' WESTENSCHOUWEN Op zaterdag 5 september 1998 gaat de Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland op excursie naar Leuven in België. Leuven is een zeer oude stad, waarvan we de oorsprong moeten zoeken in de elfde eeuw, toen graaf Lambert met de Baard zich vestigde op een eilandje in het riviertje de Dijle. Leuven lag daarmee aan de oost-west route, zodat de stad een zeer belangrijk handelscentrum werd. Vooral de lakennijverheid bloeide. In de twaalfde eeuw werd de stad ommuurd, restanten van deze muren zijn nog te zien in het Sint Donatuspark. In de vijftiende eeuw ging de stad economisch achteruit, maar hertog Jan van Brabant vestigde in 1425 de eerste universiteit in de Nederlanden in Leuven. Dit bracht veel nieuw leven in de brouwerij. In diezelfde tijd werd Leuven een centrum voor de graanhandel en de bierbrouwerij. Dit jaar worden weer de vijfjaar lijkse bierfeesten gehouden. De naam Stella Artois komt hier vandaan en is verbonden aan een brouwerij uit 1366. Bijzonder fraai is het gotische stadhuis van Leuven uit dezelfde vijftiende eeuw; precies dit jaar bestaat het stadhuis 550 jaar. Dit fraaie staaltje van flamboyante, Brabantse gotiek met zijn negentiende eeuwse beelden gaan we dan ook van binnen bezoeken (ook de Vierschaar van het stadhuis van Zierikzee dateert uit de vijftien de eeuw). In de elfde eeuw stichtte de bovengenoemde Lambert met de Baard de Romaanse Sint Pieterskerk, waaraan een kapittel met 7 kanun niken verbonden werd. De Sint Pieterskerk werd in de vijftiende eeuw vergroot tot een gotische kerk. In deze kerk, die niet getroffen werd door de beeldenstorm, is het net gerestaureerde werk van Dire Bouts 'Het laatste avondmaal' weer te bewonderen, samen met diverse andere Vlaamse primitieven, die vooral religieuze kunst schilder den. De restauratie van de Sint Pieterskerk is ook dit jaar voltooid, zodat deze grote gotische kerk weer in volle glorie te zien valt. Nader kennismaken met de middeleeuwen kun nen we in het Stedelijk Museum Van der Kelen- Mertens waar met originele attributen, klanken en nagebouwde middeleeuwse huizen een indringend beeld van de zorgen en vreugden van de middeleeuwen wordt gegeven. Hier waant u zich compleet in de middeleeuwen! Door de Oostenrijkse Habsburgs werd de infrastructuur met kanalen sterk verbeterd in de achttiende eeuw. De stad kreeg het kanaal naar de Rupel en daarmee verbinding met de Schelde, waardoor Leuven een nieuwe bloeiperiode beleefde. Deze bloei is duidelijk zichtbaar in de fraaie architectuur met grote kroonlijsten en midden risalieten rond de voordeuren. Zo wer den in de achttiende eeuw diverse colleges van de universiteit verbouwd en vergroot. Wellicht herinnert u zich dat de Vereniging Stad en Lande hier al eerder was, in 1978, maar er is zoveel te zien in Leuven dat we het toen bezoch te Groot Begijnhof en de Sint Michielskerk kun nen overslaan. Drs. RF. Vleugel EEN CLUBLIED UIT DE OORLOGSJAREN Al was het dan in 1942/43, voormalig bakker M. Kommer uit Burgh ziet ze nog duidelijk voor zich: de in Westenschouwen tewerkgestelde mannen uit het Brabantse Someren en Asten. De uit die plaatsen weggevoerden, verbleven met z'n allen in huize De Wielewaal aan de Westen- schouwse Steenweg. Onder toeziend oog van Duitse bewakers, zetten ze overdag palen aan het nabijgelegen strand. Rijen houten palen die waren bedoeld om een eventuele geallieerde lan ding te bemoeilijken. In december 1941 had het Duitse opperbevel besloten tot het bouwen van een West- Europese, voornamelijk betonnen kustverdedi- 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 33