AMBTSKETEN IN EXPO: IE BELICHT Nu het hem echt duidelijk was dat de verkering uit was gaf Hermann aan zijn ex-vriendin alle brieven en haar portret terug en verzocht haar om hetzelfde te doen. Toen ze naar haar kamertje ging, dat boven de keuken was gelegen, volgde hij haar. Staande op een stoel haalde ze uit de bovenste la van haar secretaire een brief, die ze hem over handigde met de woorden: "Daar hebt gij een Ivan die prutsen, de overige kan ik niet vinden." Nu haalde Hermann zijn pistool uit zijn zak, richtte deze op Kaatjes hoofd en haalde de trek ker over. Een schot volgde en Kaatje zakte ineen. Daarna zette hij het pistool tegen zijn eigen hoofd, maar het weigerde. Zowel mevrouw Lokker als de werkster zijn onmiddellijk nadat het schot was gevallen naar boven gerend. Ze troffen Kaatje ineengezakt op een stoel aan. Bloed vloeide uit een wond aan haar hoofd. Geschrokken rende de werkster daarop naar beneden en riep: "Daar heeft de kommies Kaatje vermoord." Ondertussen had Hermann het pistool op mevrouw Lokker gericht en pas toen hij hoorde dat de werk ster riep dat hij Kaatje had vermoord is hij, met het pistool in zijn hand, naar buiten gerend. Berecht Eenmaal buiten de herberg vluchtte Hermann In de rubriek 'een ontmoeting met' van de vori ge editie van het Mededelingenblad van Stad en Lande stond het ontwerp van het ambtsketen van Hedy Bogaers centraal. Wilt u meer weten over het nieuwe ambtsketen, dan kunt u een bezoek brengen aan het Stadhuismuseum. In het museum is dit seizoen de tentoonstelling 'geketende burgermeesters' te zien. Op de expo sitie is informatie te vinden over de nieuwe 'bur germeestersketting' en de vervaardiging daarvan en over de ketens van de voormalige gemeenten op Schouwen-Duiveland. Deze zijn tentoonge steld in de Burgermeesterkamer van de voormali ge gemeente Zierikzee, sinds kort onderdeel van het Stadhuismuseum. een steeg in, waar hij opnieuw probeerde zich zelf met het pistool dood te schieten, maar ook nu weigerde het. Vervolgens heeft hij via de Noordstraat het dorp verlaten. Toen hij merkte dat hij achtervolgd werd, sprong hij in een sloot, waar de woedende dorpelingen hem maar met veel moeite uit konden halen. Eindelijk op de kant hebben ze hem afgeleverd bij de plaatselijke veldwachter, die hem in de boeien sloeg. Deze heeft hem bij de kantonrech ter in Brouwershaven gebracht, die proces ver baal opmaakte. Vol berouw en onder een vloed van tranen bekende hij zijn daad en zei dat hij uit jaloezie gehandeld had. Van Brouwershaven werd hij overgebracht naar Middelburg, waar in decem ber van datzelfde jaar het proces tegen hem volgde. Op 20 december deed het Provinciaal Gerechtshof uitspraak en werd Hermann Koer beschuldigd van 'moedwillige doodslag' en ver oordeeld tot een tuchthuisstraf van 15 jaar. J.H. Midavaine Geraadpleegde literatuur: Middelburgsche Courant van 8, 15, 20 en 24 december 1864 Zierikzeesche Nieuwsbode van 10, 17, 24 en 28 december 1864 Het Stadhuismuseum aan de Meelstraat 6-8 is open tot en met 31 oktober. Het is te bezoeken van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur en zondags van 12.00 tot 17.00 uur. De Trouwzaal, Raadzaal en Burgermeester kamer zijn toegankelijk wanneer zij niet in gebruik zijn voor trouwerijen, zittingen van het Kantongerecht of vergaderingen. De toegangs prijs voor volwassenen is 4,00. Kinderen tot 6 jaar mogen gratis naar binnen, terwijl kinderen tussen 6 en 13 jaar, houders van een 65+ pas en groepen van 20 personen een kaartje voor 2,00 kunnen kopen. Een passepartout met het Maritiem Museum is ook mogelijk en kost 6,00 voor volwassenen. 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 49