LEDENMUTATIES Alva en Mondragón tegen Willem van Oranje, de leider van de opstandelingen. In 1575 ont stond het plan om Schouwen en Duiveland te veroveren, waardoor er een scheiding zou ont staan tussen Holland en Zeeland, waarna zowel Holland als Zeeland veroverd konden worden. Mondragón trok richting Duiveland. Zijn troepen trokken bij eb door het Zijpe en later door de brede kreek tussen Duiveland en Schouwen. De verovering van Schouwen verliep echter niet zo vlot als die van Duiveland. Vooral Bommenede en Zierikzee boden veel weerstand. Het beleg van Zierikzee krijgt in de publicatie veel aan dacht. Uiteindelijk op 2 juli 1 576 trok kolonel Mondragón de stad binnen. Hij verbleef in het huis De Mossele aan de binnenhaven. De over winning van Mondragón was echter van korte duur, al na enkele dagen begonnen zijn troepen te muiten en namen hem gevangen. Hoe hij Zierikzee weer verlaten heeft is niet helemaal duidelijk. Hij voerde spoedig daarna weer strijd en stierf in 1596 in Antwerpen. Het boekje is vlot geschreven en geeft, kort, een goed over zicht van het verloop van de Tachtigjarige Oorlog door de ogen van de Spaanse kolonel. W.A. Boekelman, Mondragón: Spaans kolonel tijdens de Tachtigjarige Oorlog, Serie Mars Bibliotheek Deel II (ISBN 90-803271-2-3), 64p. De prijs is circa 30,-. Ons Zeeland Ad Weststrate uit Veere heeft opnieuw het initia tief genomen CD-roms over Zeeland uit te geven. Al eerder zette hij een collectie oude Zeeuwse prentbriefkaarten op CD-rom. Ditmaal heeft hij het tijdschrift Ons Zeeland als onder werp genomen. Het geïllustreerde tijdschrift ver scheen in de jaren 1926 - 1934. Het was een zeer aantrekkelijk tijdschrift met honderden foto's, reportages en verhalen, die het dagelijks leven in die tijd in Zeeland liet zien. Inmiddels zijn de jaren 1927 en 1928 op CD-rom versche nen met daarop ook veel interessante gegevens over Schouwen-Duiveland. Er zijn bijvoorbeeld artikelen en foto's over de kastelen, de kerken, de pluimveehouderij, het strao-feest, de mossel- kotters uit Bruinisse, de opening van het eerste hotel-pension in de duinen, de buitenplaatsen in Schuddebeurs, het historische feest en de optre dens van gymnastiekvereniging 'Olympia' in Zierikzee, enz. Om de CD-rom te bekijken is natuurlijk het bezit van een goede computer noodzakelijk. Het zoeken naar de juiste informa tie op het schijfje is een beetje omslachtig. Toch is het initiatief te prijzen, hoewel ik het liefst blader in het tijdschrift zelf. Dit laatste is echter nauwelijks meer mogelijk, er zullen niet veel mensen zijn die het volledige blad bezitten. Overigens is het tijdschrift Ons Zeeland ook te raadplegen bij het Zeeuws Documentatiecentrum (op de tweede verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg), waar de jaargangen op microfiches staan. Ons Zeeland 1927, cd-rom, Goes 1997 (ISBN 90-72138-73-2); Ons Zeeland 1928, cd-rom, Goes 1998 (90-72138-81-3). De prijs per CD- rom is 24,95. Liesbeth van der Doe - van der Geest Nieuwe leden Fam. A. Boon te Zierikzee Mevr. mr.dr. A.M.P. Gaakeer te Noordgouwe Mr. E.F.G.M. Gelderman te Arnhem Mevr. M. de Goffau-Wattel te Hoogerheide Fam. drs. A, de Graaff te Burgh-Haamstede 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 52