KAATJE LOKKER Mede naar aanleiding van reacties op de bijdra ge "Moord in Brouwershaven" (geschreven door de heer J.H. Midavaine te Veere), in het voor gaande nummer van het Mededelingenblad, wordt het volgende meegedeeld. Kaatje Lokker is geboren te Duivendijke 20 januari 1843 en overleden te Brouwershaven 16 septem ber 1864. Haar ouders, de geboren Noordwellenaar Jan Lokker en de uit Duivendijke afkomstige Cornelia Fatsoen, waren herbergiers in het Logement aan de Markt te Brouwershaven (thans Markt 10, tegenwoordig een winkel voor interieur-accessoires). Bij de Nicolaaskerk aldaar ligt tot op de dag van vandaag Kaatjes graf, dat wordt afgedekt door een steen met de afmetin gen 1,85 x 0,95 m. In de steen is een tekst uitge houwen die thans - ruim 130 jaar na haar sterf jaar - sterk is uitgesleten. Met enige moeite valt een inscriptie te ontcijferen, die uiteen valt in een niet-berijmd gedeelte (met primaire personalia) en een berijmd gedeelte. De inscriptie luidt (hoofd letters en leestekens aangebracht door red.): Hier ligt begraven Kaatje Lokker, oud 21 jaren, dochter van Jan Lokker en Cornelia Fatsoen, overleden 16 september 1867 Sta, wandelaar, sta stil Op dezen kerkhofsteen. Haar leven gaf ons vreugd, Haar dood een droef geween. Een doodend schot trof haar. Door wraaklust aangedreven, Ontnam haar moordenaar, Ons eenig kind het leven. Plaats van de grafsteen van Kaatje Lokker te Brouwershaven, aan de zuidzijde van de Nicolaaskerk en oostelijk van de hoofdingang van dit gebouw (foto redactie) In het berijmde deel wenden Kaatjes ouders zich - nog altijd - tot de beschouwer van de graf steen. Zij doen in dit gedichtje het verhaal van de moord en proberen een indruk te geven van de mate van hun bedroefdheid. Volgens een overlevering in een Brouwershavense familie werd het gemaakt door Willem van der Linde, geboren te Zonnemaire 3 maart 1818 en overle den te Brouwershaven 18 maart 1884. Van der Linde was gehuwd met Janna Geleynse en werk zaam als deurwaarder bij het kantongerecht aldaar. (Met dank aan mevr. M.A. Besterveld-Vlaander te Brouwershaven.) 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 57