f i" VAN DE REDACTIE VAN HET BESTUUR In dit nummer verslagen over de activiteiten van het afgelopen jaar. Voor de vereniging een actie ve tijd, waarin feestelijke en treurige gebeurtenis sen elkaar afwisselenden. We moesten afscheid nemen van Ad Smallegange, onze administrateur, die nauwgezet en in stilte veel werk verzette voor de vereniging. Op dinsdag 13 januari werd hij, na een gedachtenisdienst in de Hervormde Kerk, naar zijn laatste rustplaats, op de algemene begraafplaats van Burgh, gedragen. Onze voor zitter gedenkt hem in een 'in memoriam'. Met plezier kunnen we terugkijken op de 'Zêêuwse middeg' van 8 november 1997 in de Concertzaal in Zierikzee. 'Me laehe mit z'n aolen in un deuk.' Een huzarenstukje van onze commissie Streektaal. Zo zie je maar weer, hoeveel talent er in het Schouwse land schuilt. Kritische stemmen zeiden, dat de zaal stampvol was, omdat de toe gang gratis was. Men kan het ook omkeren: wat is het heerlijk, dat een vereniging met zoveel vrij willigers zoveel mensen een plezierige middag kan bezorgen. 'T'is ma oejet bekiekt'. Henk Kesteloo, van de commissie Streektaal schrijft in zijn verslag: ,,Me belove bie deze, me doet nog 's over"...en daar wachten we dan maar op. RUIM-TE-DENKEN De laatste tijd lees ik regelmatig uitspraken in de krant van mensen, c.q. organisaties die vinden dat het goed voor Zeeland is om mee te gaan in de vaart der volkeren. Een vliegveld voor de kust, bedrijfsterreinen langs de weg Goes-Zierikzee- Rotterdam, meer glastuinbouw, windmolens en recreatieparken. Allemaal goed voor de economie, de werkgelegenheid. Denk je anders, dan ben je behoudend en heb je geen oog voor de toekomst. Het streven is naar groter, meer omzet, meer winst. Welke winst? Ook ik ben ervan overtuigd dat door de invoe ring van één Europese munt én het intensiever gebruik van internet er veel gaat veranderen. Met het vervagen van de grenzen vervaagt ook het specifieke kenmerk van een land of streek. We zien overal hetzelfde type drive-in restaurant komen. Bedrijfsgebouwen van staal en glas, var kensstallen en vakantiehuisjes zijn bouwpakket ten die wereldwijd geleverd worden. Deze nivel lerende ontwikkeling is niet te voorkomen. Maar de mens zal ook blijven zoeken naar het unieke. De behoefte dit unieke te beschermen zal in de toekomst zeker toenemen. Wanneer we het Deltagebied met een Europese bril op beschouwen zien we iets heel anders dan wat projectontwikkelaars zien. Deze laatste ver kopen de ruimte aan hen die deze zelfde ruimte verslinden, zonder dat zich dat realiseren. Met Europese bril op zien we een uniek deltage bied. Een gebied dat na 1953 sterk veranderd is, maar zich nog steeds in positieve zin onderscheidt van de rest van Europa. Velen zullen zich nog steeds herkennen in wat P.H. Ritter schreef in 1919 in Zeeuwse Mijmeringen: "Zeeland is een der weinige streken op aarde, waar men kan reizen zonder toerist te zijn. Ge gaat er niet heen om bezienswaardigheden - wat er aan schoonheid leeft maakt deel uit van de spheer van het land, ge gaat er niet heen om op te merken, of om sportieve genoegens te smaken. Ge gaat er heen om anders te leven, om den Droom te herwinnen, dien het vlotte, bezige bestaan van alledag voor u te loor deed gaan. Het is een wereld op zichzelf, van ons gescheiden door de wijde eenzaamheden van zeeën, waarin de eenzame hemel vervloeit, van geelwitte stranden die vervloeien in de traaguit- kabbelende golven. Ge gaat er heen om de een- 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 5