Van Nieuwerkerk naar Zonnemaire Ook voor Nieuwerkerk werd de 6de september een prachtige dag. De feestcommissie begon tussen acht en negen uur met een uitdeling aan zo'n tachtig gezinnen. Om half tien sprak ds. P. van der Linden een feestrede uit in de Hervormde kerk. Daarna reed een groep ruiters naar Kapelle om 'Kunst en Eer' uit Zierikzee af te halen. Burgemeester F. Bouman onthulde met een gepaste toespraak en onder de tonen van het Wilhelmus een gedenksteen in de gevel van het eerder dat jaar gereedgekomen armhuis, 's Middags werd een optocht gehouden met veertig ruiters op fraai versierde paarden en met vaandels. Aan de optocht nam onder meer deel een wagen met het zanggezelschap, dat met zijn nieuwe vaandel kon pronken. Op het feestterrein aan de Ring werd gratis bier geschonken. In de raadkamer overhandigde de feestcommissie een borstbeeld van de koningin aan de gemeente raad. Volksspelen met fraaie prijzen volgden aan sluitend. 's Avonds werd een concert gegeven op het feestterrein, met een fakkeloptocht en fraai vuurwerk. Tot laat in de nacht duurde het feest. De volgende dag had het schoolfeest plaats. De kinderen kregen melk en broodjes. Zij maakten een tocht door het dorp. Een paar luchtballon nen werden opgelaten, 's Avonds gaf de zang vereniging in de muziektent een concert. Noordgouwe vierde eveneens op de 6de septem ber feest. Om half elf begonnen de feestelijkhe den met het onthalen van de schoolkinderen. Zij maakten een wandeling naar Schuddebeurs. 's Middags werd het feest voortgezet. Bij de gemeentegrens werd met muziekgezelschap 'Nut en Uitspanning' uit Zonnemaire afgehaald. In de school kregen alle kinderen een geschenk en na loting de elf beste een herinneringsmedail le. Zonder loting kreeg een meisje een medaille omdat zij de beste was in vlijt en goed gedrag. De volksspelen bestonden uit onder meer mast- klimmen en tobbetjesteken. Vooral dat laatste viel in de smaak. Springend en zingend togen velen door de straten van Noordgouwe onder de welluidende tonen van 'Nut en Uitspanning'. Het feest in Noordwelle werd ook op de 6de september gevierd. Al om zes uur 's morgens begonnen de feestelijkheden met het luiden van de klok. Om zeven uur volgde een uitdeling onder de arbeiders. Elk gezin ontving een groot krentenbrood met kaas en een bon om 's avonds een fles wijn in ontvangst te nemen. Om half tien hield ds. J. Rooker een feestrede in de kerk, die stampvol zat. In de versierde school begon daarna het kinderfeest. De leerlingen kregen limonade en taartjes. Elk van hen kreeg een busje met flikjes en een drinkglas met het portret van de koningin. Om twee uur werd een pseudo-koningin inge haald met een stoet, die bestond uit een groot aantal ruiters en enkele versierde wagens. De koningin voor één dag werd toegesproken door de burgemeester in het gemeentehuis. Zij wist die op koninklijke wijze te beantwoorden en gaf vervolgens gelegenheid op audiëntie te komen. Om vier uur trad het muziekgezelschap 'Witte van Haemstede' op. 's Avonds was er veel volk op de been in het prachtig versierde dorp. Honderden lampions en vetglaasjes gaven Noordwelle een feestelijk aanzien. Uiteraard werd er veel gezongen en de meest populaire liedjes van het jaar - 'Pietje Puck' en 'pas getrouwd kachelhout' - waren vele malen te horen. Onder de feestvierenden bevond zich M.C. Verloop, sinds kort ambachtsheer van Noordwelle, die onder meer een portret van hare majesteit in een vergulde lijst schonk. De nieuwe ambachtsheer kreeg van de burgemeester een zilveren gedenkpenning aangeboden. Om elf uur volgde een prachtig vuurwerk en tot diep in de nacht duurde het feest voort. In Oosterland en Sirjansland stonden de school kinderen op 31 augustus centraal. Zij werden getrakteerd op chocolademelk en krentenkoek- jes. leder kind kreeg een mooie plaat of portret van de jeugdige vorstin, met daarbij voor velen een boek. Tussendoor kregen ze allerlei lekkers toegestopt en een zakje snoep mee naar huis. Ook hier waren er optochten met vlaggen, schil den en banieren. Op de dag van de inhuldiging was het opnieuw feest, 's Morgens kregen de armen brood met boter, kaas en vlees. Om negen uur werden volksspelen gehouden, met onder andere zaklopen en eierdragen. 's Middags verenigden de Ooster- en Sirjans- landers zich in een allegorische optocht met maar liefst 27 wagens en rijtuigen, 50 ruiters en zo'n 270 deelnemers. Het Oosterlandse school- 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 62