hoofd, Deuzeman, was de ontwerper geweest van deze optocht, waarmee Ooster- en Sirjansland alle andere plaatsen op Schouwen- Duiveland achter zich liet. Pronkstuk was een wagen met daarop twaalf jonge dames. Elf van hen hielden de provinciewapens vast. De twaalf de was een 10-jarige, het dochtertje van Job Vijverberg, die de Nederlandse maagd voorstelde en die de leidsels in handen had. 's Avonds werd het feest tot in de nacht voortgezet. Muzikale medewerking werd verleend door het muziekge zelschap 'Apollo' uit Nieuwe Tonge. Evenals in Bruinisse werd een eigen korps als een gemis ervaren. 'Oosterlands Fanfare' werd in november 1898 opgericht, Ook in Ouwerkerk werd het kroningsfeest met opgewektheid gevierd. Op woensdag 31 augus tus sprak ds. Van Nouhuys uit Zierikzee in de kerk. De vrijdag erna was het feest. De bewaar school en de lagere school waren voorzien van erepoorten. Uit elke woning wapperde het rood- wit-blauw. 'Kunst en Eer' was met veertien leden aanwezig en zorgde de hele dag voor een opge wekte zin. 's Morgens waren er volksspelen, met onder meer boegsprietlopen, 's Middags was er een ringrijderij door een tiental dames en heren met paard en tilbury. Tijdens deze ringrijderij ver schenen een aantal dames en heren op versierde rijwielen uit Zierikzee. Ook de armen werden niet vergeten. Op vrijdag werden de kinderen van de bewaarschool onthaald. Op 6 september volg den die van de lagere school, in aanwezigheid van burgemeester Van der Have en de leden van de gemeenteraad. Iedere leerling kreeg een boekje of plaat 'dat dienstbaar kan zijn om liefde voor het Vaderland en voor het Huis van Oranje in de harten der kleinen te planten'. In Renesse werd tot laat in de avond feestge vierd. Het begon met een samenkomst in de kerk. Daarna volgde een schoolfeest. De kinderen kregen chocolademelk en broodjes, en maakten een rondgang om het dorp met vlaggen, vaan dels en versierde sportkarren. De chocoladefabri kanten C.J. van Houten en Zoon uit Weesp had den gezorgd voor een geschenk in de vorm van een reep chocolade voor elk schoolkind, 's Middags volgde een rondrit met 45 ruiters en een wagen vol met kinderen. Daarna volksspelen met onder andere mastklimmen en turfrapen. De feestelijkheden in de Oudestraat te Bruinisse, 1898 (foto collectie Gemeente archief Schouwen-Duiveland, Zierikzee) 's Avonds werd een optocht met lampions gehouden. Het vuurwerk, dat om elf uur werd afgestoken, had nogal van de wind te lijden. Maar twee vreugdevuren in de vorm van bran dende teertonnen verlichtten het dorp op een fantastische manier. Serooskerke bleef niet achter. Op de 6de septem ber sprak het hoofd van de school, G.J. Barentse, een feestrede uit. Daarna was het kinderfeest in de school. Ook hier was er chocolademelk met krentenbroodjes en een herinneringscadeautje. Meester Barentse dirigeerde ook het zanggezel schap, dat enkele nummers ten gehore bracht, 's Middags waren er volksspelen. Vuurwerk besloot deze feestelijke dag. Met trots werd opgemerkt: 'Hoe klein een gemeente ook is, het blijkt hier dat men toch op nette, waardige wijze een nationaal feest kan vieren'. Hekkesluiter in dit overzicht is Zonnemaire. Het hele dorp was op de 31ste augustus in feestdos, compleet met erepoorten, groen en bloemen. Het gebeurde op een wijze zoals nog nooit te zien was geweest. Van alles was er te beleven: 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 63