NATIONALE DAG VAN KLEDERDRACHTEN - APELDOORN 29 AUGUSTUS 1998 In plaats van de jaarlijk se excursie hebben leden van 'de Arke' deelgenomen aan de nationale dag van kle derdrachten in Apeldoorn. Deze histo- rische dag was georga- ontwerp: Saskia Eggink 3 du Burck niseerd ter herdenking van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, die 100 jaar geleden plaats vond. Ter gelegenheid van deze inhuldiging in 1898 werd in de loop van dat jaar een collectie klederdrachten uit het hele land bijeengebracht, die werd tentoongesteld in het Koninklijk Museum van Amsterdam. Deze kostuums zijn later onder deel geworden van de verzameling streekdrachten in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Omdat het dit jaar 100 jaar geleden was, dat de inhuldiging plaats vond, werd er op 27, 28 en augustus een Wilhelmina-herdenking gehouden in Apeldoorn. De laatste dag was de klederdrachten dag en wij waren er bij. 's Morgens om 8.15 uur vertrokken we met een bus van de Fa. Van Oeveren. Onderweg stapten nog een aantal deelnemers uit Westvoorne in, zodat we met een volle bus richting Apeldoorn reden, waar we ca. 11.00 uur aankwamen. Daar gingen we in groepjes uit elkaar. We hadden ieder een programma en een plattegrond gekregen. Er was een streekdrachtenmarkt, waar je stoffen en dergelijke kon kopen voor de dracht. Er waren optredens van 40 van de meest vooraanstaande klederdrachtgroepen uit ons land. Die waren ver deeld over vier podia, die een eind uit elkaar lagen. Er was twee keer samenzang van Nederlandse lie deren in de Grote Kerk, u weet wel, waar laatst een prinselijk huwelijk plaats vond. Om 16.00 uur zou het slotdefilé over de Loolaan beginnen, richting Paleis Het Loo. Om al die mensen van 40 klederdrachtgroepen in het gelid te krijgen, was een half uur uitgetrokken. Achteraan de stoet waren drie historische rijtui gen, waar de mensen die slecht ter been waren in konden meerijden. Daarna begonnen we aan de voettocht van bijna twee kilometer. En dat was onvergetelijk! Langs de route stonden aan weerskanten rijen mensen te klappen, te filmen, te fotograferen en te roepen als ze een bekende in de stoet zagen. Wat een enthousiasme. De koningin had het zich niet beter kunnen wensen. Aangekomen bij Het Loo, waren er toespraken en dat was niet te verstaan, ondanks de geluidsin stallatie. Gelukkig duurde dat niet lang. Daarna konden we in Het Loo nog de tentoonstelling 'Koninklijk Gekleed' bezichtigen. Prachtige stukken uit de garderobe van koningin Wilhelmina waren hier voor het eerst te zien, zoals de doopjurk, de inhuldigingsjapon en de bruidsjurk. De menigte van buiten stroomde daar naar binnen; het was er vol en warm en mijn benen wilden niet meer. Buiten lokte een terras en een koele drank. Om 17.30 uur zou de bus vertrekken, maar niet allen hadden de bus weten te vinden, zodat we wat later vertrokken. Onderweg naar huis begon het te regenen en we beseften dat we het met het weer die dag reuze getroffen hadden; niet te warm, weinig wind en droog gedurende het hele gebeuren. We moesten veel lopen, omdat er op vier verschillende locaties wat te doen viel. Vermoeiend dus, maar een onvergetelijke dag, die ik niet graag had willen missen. 5. Mol-Kleinepier Koningin Wilhelmina, 1898- 1948 privécollectie mevrouw S. Mol-Kleinepier 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 66