houders en straalpijphouders richtten één of meer stralen op de vuurhaard. 'Maeneblussers', is de bijnaam van de Middelburgers. Zij zouden ooit de blinkende weerkaatsing van volle maan hebben aangezien voor een brandhaard! Amateurfoto vanuit de Kerkstraat te Burgh. Het dak is al ingestort, de torenspits zal spoedig ook vallen. (Foto: privé-collectie W.R de Vrieze) spuitenfabrieken. Ook in het Groningse Heiligerlee was zo'n fabriek. A.H. van Bergen maakte daar behalve torenuurwerken en luid- klokken ook brandspuiten. In een oude krant lezen we op 30 november 1886 had een 'beproeving' plaats van een pas geleverde brandspuit aan de gemeente Dreischor. De werking overtrof de verwachting. Met een straalpijp van 21 mm, wierp zij het water in hori zontale richting 31 meter weg en met 2 stralen tegelijk bereikte zij een hoogte van 22 meter. Ondertekend door P. Goemans Jz., burgemeester (hij woonde in het huis van het tegenwoordige museum) en I. Verjaal, wethouder. Met mankracht of door paarden getrokken, bij de brand aangekomen, werd de zuigperspomp (zoals die in het Streekmuseum), met mooie koperen windketel en slangaansluitingen, van het onderstel afgetild. Na de slangen aangekop peld te hebben kon het blussen beginnen. Met acht man werd de pomp bediend en slangen- Zoals gezegd, na de oorlog was de periode van handbediende pompen definitief voorbij. De meeste dorpen kregen de beschikking over een motorspuit. Soms werd het onderhoud van de nieuwe blusapparatuur of de paraatheid en alar mering met de Franse slag gedaan. Vooral 's winters kon daardoor de inzetbaarheid stagne ren. Op 27 januari 1950 raakte door overhitting de voorraad vlasafval in brand die bakker A.L. Capelle voor het stoken van zijn oven gebruikte en die binnen in de bakkerij tegen de oven lag. Het gehele pand was omstreeks drie uur, in de nachtelijke vrieskou, niet meer te red den, want de Harland motorspuit bleek door de strenge vorst al half bevroren. Daardoor draaide de grote, sterke Klaas van Damme dan ook de slinger af. Pech en paniek dus voor de brand weermensen van Flaamstede, want die draaier moest eerst gelast worden. De motor kon daarna alsnog aan de gang gekregen worden, maar draaide slechts kort door ijsvorming in de brand stoffilter, daar bleek achteraf condenswater in te zitten! Door de gunstige wind breidde de brand zich echter niet gevaarlijk uit. Het meeste blus- De Hervormde Kerk te Burgh, gebouwd in de jaren 1671-1674, door brand verwoest op 25 september 1924. De kunstig gebeeldhouwde preekstoel en regentenbank benevens de fraaie marmeren grafmonumenten, welke zich in het gebouw bevonden, gingen totaal verloren. (Foto: privé-collectie W.R de Vrieze) 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 71