DE WRAAK VAN DE ZEEMEERMAN 5 Schouwen-Duiveland is niet gediend met een eventuele stroomlijning van de N57, omdat die slechts leidt tot toename van het te ver wachten vrachtverkeer en containervervoer tussen Mainport Rotterdam en Vlissingen. 6 Evenzo moet worden voorkomen dat de Midden-Zeeland route een concurrent wordt van de Zoomweg (A4), zeker wanneer de Westerscheldetunnel eenmaal in gebruik is genomen. 7 Geen verdere uitbreiding van het kassen-con- centratiegebied bij Sirjansland en zeker geen andere glastuinbouw-concentraties elders op het eiland. 8 Meer doorzichtigheid is gewenst ten aanzien van wat in de zones B en C aan verblijfsrecre- atieve voorzieningen mag en vooral niet mag. De Grevelingenkust moet verschoond blijven van verdere commerciële uitbuiting. 9 Windturbines niet in het oude land, desnoods wel op de dammen. 10 Meer aandacht voor de kwaliteit van het strand. Geen permanente bebouwing ervan en geen verdere bebouwing, laat staan bouwprojecten, in het duingebied. Westenschouwe, 't za je rouwe, dat je genomen 'eit m'n vrouwe. Westenschouwe za vergae, ma de toren bluve stae. Deze zeer bekende regels (in de woorden van P. D. de Vos) vatten de vervloeking samen die de zeemeerman sprak toen de vissers van Westenschouwen zijn vrouw, de zeemeermin, hadden gevangen en meegenomen. Het is een bekend thema dat we langs de hele kust tegen komen en dat vaak een verklaring probeert te geven voor de ondergang van een plaats, zoals Westenschouwen gelegen in de Burgh en Westlandpolder, waarvan de haven op 't einde van de 15de eeuw verzandde. In de schriftelijke nalatenschap van J.A. Hubregtse (1878-1940) die bewaard wordt in Middelburg vond ik een vervolg op deze bekende dichtregels, die Hubregtse een keer in Westenschouwen uit de mond van oude mensen heeft opgetekend. 'k Za 'oele, woele, droele Totda 'k mit m'n staert deu de polder spoele. De wraak van de zeemeerman gaat hier verder dan de ondergang van de haven van Westenschouwen. Hij slaat net zo lang met z'n staart tegen de dijk, tot die bezwijkt en ook de polder door overstroming vergaat (hoelen bete kent uithollen en droelen heen en weer draaien). Dit zou kunnen verwijzen naar het deel van de Burgh en Westlandpolder waar Clauskinderen lag en dat in 1511 verloren ging. Frans Beekman Met dank aan Joop van Loo (dialect) Tekening Annie Oldenziel 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 73