GESIGNALEERD PUBLICATIES OVER SCHOUWEN-DUIVELAND Streeksieraden in Zeeland Enkele maanden geleden verscheen een indruk wekkende publicatie in een opvallende rode band over Zeeuwse streeksieraden van Sina en Wim Mol uit Zierikzee. In dit boek, deel 1, staan de streeksieraden uit Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland, Noord-Beveland en Walcheren centraal. Het tweede deel, dat nog moet verschijnen, zal informatie bevatten over Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. De publicatie is rijkelijk versierd met foto's, ver vaardigd door Wim Mol, van kettingen, hals snoeren, oorhangers, parelspelden, mutsen bellen, -hangers en -spelden, ringen, armban den, broches, ceintuurgespen en horloges. Het illustratiemateriaal blijkt een selectie te zijn uit de grote collectie van de auteurs. Naast sie raden zijn ook veel portretten opgenomen van mensen in klederdracht met de daarbij behoren de sieraden. Sina Mol-Kleinepier maakte de tekst: zij schrijft ook regelmatig stukjes over klederdracht in dit Mededelingenblad. Zij gebruikt oude beschrijvingen van klederdrach ten en schetst de ontwikkelingen in de tijd van vrouwen- en mannendracht, rouwdracht en bur gerdracht. Sieraden werden niet alleen door vrouwen gedragen, ook mannen bezitten bijzondere sie raden die nu nog als dasspeld of manchetknoop worden gedragen. Want hoewel sieraden bij kle derdracht horen, worden ze hoe langer hoe meer doorgedragen zonder de bijbehorende dracht. Het boek laat de authentieke vormen zien. *Sina en Wim Mol, Streeksieraden in Zeeland, Goes 1998 (ISBN 90-72138-83-X), 104 p. De prijs is 69,90. Werken met Zeeuwse bronnen Een heel ander boek is Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken. Dit boek is geen kijkboek maar een heus 'leerboek'. Het is bedoeld voor mensen die niet alleen belangstelling hebben voor lokale en regionale geschiedenis, maar ook de echte bronnen willen bestuderen. Het lezen van mid deleeuwse, 16de of 17de eeuwse teksten is soms een moeilijke opgave, maar het kan veel nuttige informatie verschaffen over een familie, stad of buurt. Werken met Zeeuwse bronnen biedt die geïnteresseerde hulp. In de eerste hoofdstukken worden de ontwikke lingen van het schrift en de lettervormen gevolgd: de kern van het boek. Handig zijn ook de overzichten van cijfers en afkortingen, van maten en gewichten, de tijdrekening (wel heel klein afgedrukt) en munten. In het boek zijn veel oude teksten opgenomen waarmee de begin nende lezer kan oefenen. De geboden voorbeel den zijn afkomstig uit alle delen van Zeeland. Op pagina 65 is bijvoorbeeld een tekst te lezen van een resolutie uit 1682 van baljuw, burgemeesters en schepenen van Brouwershaven en op pagina 127 is een lijst met namen afgebeeld uit het Poortersboek van Zierikzee uit 1302. Ook de vele, kleine hoofdstukken over bestuur, justitie en politie, polders en waterschappen, notarissen, kerk en onderwijs, voorouders, belas tingen, armenzorg, landbouw, handel, nijverheid en visserij, verkeer en vervoer en oorlogsvoering en landverdediging zijn interessant voor het plaatsen van een document in de tijd. Kortom een waardevol boek voor geïnteresseerden. Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken, red. L.M. Hollestelle, A.P. de Klerk, H. Uil en A. van Waarden-Koets, (Kartons voor geschiedenis en letterkunde 3) Amsterdam 1998 (ISBN 90-72872-18-5), 201 p. De prijs is 29,50. Inlagen en karrevelden De Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland introduceerde dit jaar 'Het Zeeuwse Monument'. Tweemaal per jaar krijgt een monu ment bijzondere aandacht. Rond het monument worden allerlei activiteiten georganiseerd om de inwoners én de bezoekers van de provincie ken nis te laten maken met de geschiedenis van de directe omgeving. Het eerste monument in 1998 is een type land schap of natuurterrein dat in de hele provincie, maar vooral langs de Oosterschelde, voorkomt: de inlagen en karrevelden. 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 76