CONCERT MET ZIERIKZEESE BAROKMUZIEK Een inlaag is het land tussen de zeedijk en de meer landinwaarts gelegen reservedijk of inlaag- dijk. De gebieden werden aangelegd op plaatsen waar, door oever- en dijkvallen, gevaar bestond voor overstroming. De inlagen bestaan meestal uit water, maar vroeger werd het land ook bewoond of gebruikt als bouw- of weiland. Bekende inlagen op Schouwen zijn de Flaauwers- en Weversinlaag. Een karreveld is een afgegraven terrein in een inlaag. De afgegraven klei werd gebruikt voor het verstevigen van de zeewering. De grond werd met karren weggevoerd, vandaar de naam 'karrevelden'. Een activiteit rond dit eerste 'Zeeuwse monu ment' was de uitgave van het boek Het Zeeuwse monument. Inlagen en karrevelden. De auteurs Jan J.B. Kuipers en Chiel Jacobusse nemen de lezer mee door Zeeland en beschrijven in vier hoofdstukken, heel kort, de cultuurhistorische en de natuurwaarde van de gebieden. In de eerste twee hoofdstukken wordt veel algemene achter grondinformatie gegeven over het ontstaan en de waarde van dit type Zeeuwse landschap. Jan J.B. Kuipers en Chiel Jacobusse, Het Zeeuwse monument. Inlagen en karrevelden, Goes 1998 (ISBN 90-72138-85-6), 72 p. De prijs is 24,50. Liesbeth van der Doe - van der Geest Op zaterdag 12 december 1998 (aanvang 20.00 uur) vindt in de monumentale Regentenkamer van het Burgerweeshuis te Zierikzee (Poststraat 45) een muziekevenement plaats, ter gelegenheid van de verschijning van twee artike len betreffende de muziekgeschiedenis van Zierikzee en het 750-jarige herziene stadsrecht van deze plaats. Bij kaarslicht en onder het genot van een glas warme wijn kunt u suites voor viola da gamba en basso continuo (klavecimbel) belui steren, geschreven door de Zierikzeese kerkorga nist en componist Johan Snep (1659-1719). Na bijna drie eeuwen zal deze voor zover bekend oudste Zierikzeese muziek weer zijn te horen in dit vroegere kinderhuis, waarvan ten tijde van verschijning van Sneps suites bewoner was regent en amateur-gambist mr. Nicolaes Cau, aan wie de muziek werd opgedragen. Opgetreden wordt door musici van naam afkom stig uit Utrecht, het landelijke centrum voor oude muziek: Johannes Boer, viola da gamba, en Mary Heidi Sayre, klavecimbel. Het concert gaat vergezeld met twee korte lezingen door Sander den Haan, senior medewerker Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, en dr Rudolf Rasch, mede werker Instituut Kunstgeschiedenis en Muziekwetenschappen van de Universiteit Utrecht. De gemeente Schouwen-Duiveland sponsort dit evenement, dat zal worden ge opend door haar burgemeester, de heer mr J.J.P.M. Asselbergs. Bij grote belangstelling wordt het concert herhaald op zondag 13 december 1998 (aanvang 20.00 uur). Kaarten kunt u vóór 30 november aanstaande telefonisch bestellen via tel. 0111-416861 ('s avonds). 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 77