HET VAKWERKHUIS AAN HET VRIJPOORTJE TE ZIERIKZEE "UUT DE PEPIEREN" In het artikel van Bart Klück in de Kroniek van het land van de zeemeermin 1997 is de bijgaan de tekening abusievelijk niet afgedrukt. De tekening geeft aan hoe de auteur tot de vast stelling van een vroegere houten gevel is gekomen. ARCHIEFBRONNEN OVER HET DAGELIJKS LEVEN OP SCHOUWEN-DUIVELAND - Op 8 juni 18S8 vond de gemeenteraad van Noordgouwe dat de weg langs De Koeyerij (Heereweg) en de Kloosterweg, niet in aanmer king moesten komen als primaire voetpaden. Als reden werd opgegeven: naauw en beplant, en alzoo meest altijd nat, waardoor de voetgan gers aan den drop der boomen zouden blootge steld zijn, - In de Noordgouwse raadsvergadering van 24 oktober 1916 verzocht ds Samuel van Doorn om een verordening, waarbij het een ieder in de ge meente wordt verboden met fiets of stoomfiets op het trottoir te rijden. - Raadslid Marinus van Gastel deelde mee tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Noord gouwe van 17 april 1917, dat sommigen op de Algemene Begraafplaats wasgoed te bleken leg den. Hij vond zulks niet gepast. Bron: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Archief van de gemeente Noordgouwe 1811-1960; verslagen vergaderingen van genoemde data 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 20