ODE AAN SCHOUWEN "UUT DE PEPIEREN" Ter nagedachtenis aan onze goede vriend Ad Leydekkers, die op 27 juni 1995 overleed Dae waer de branding van de noordzee een zilveren rand weeft om het mooiste kleed van m'n eiland z'n strand in z'n dunen Wae de wind z'n eeuwig lied ziengt deu de toppen van de dennen en de zonne bie 't zienken een gouwe loaper over de zee leit, in den emel verft mit de mooiste kleuren Dae waer in bedempte flonkering de duunplasjes legge te praelen, as het zachte maenlicht in d'r kristallen wand weerspiegelt. Dae waer de meeuwen in sierlijk lijnenspel as zilveren veugels tegen den blauwen emel op plekken in de zunne, het leven doe staele mit aoles wat groeit in bloeit. Dae wae de trotse schouwse wolken stoeten op de reize naer onbestemde verten van d'r kleurenriekdom meedele an de jubelende landouwen Dae waer het machtige geluud van de sturm opklienkt, as de strijd ontbrandt tussen zee in land, de donder verecho't over de zee in de bliksem in vierige slangen langs het zwerk jaegt. Dae is het waer het lied van de natuur opruust uut oneindige verten in anzwelt tot een machtige sympfonie die de glorie van m'n schouwen in z'n draegt. ARCHIEFBRONNEN OVER HET DAGELIJKS LEVEN OP SCHOUWEN-DUIVELAND - Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Dreischor van 12 januari 1906 merkte Jan Cornelis van Langeraad op, dat de torenklok dik wijls onjuist de tijd aangaf. Hierop werd besloten de klokluider te gelasten de klok - indien nodig - om de drie dagen gelijk te zetten. - Landbouwer en koopman Jacob Moolenburgh te Zonnemaire klaagde in de zomer van 1813 bij de schout van Noordgouwe over de geiten van Jan van den Brugge, bewoner van het Oude Moolhuis te Noordgouwe, die de dorpsgrens overstekende, op zijn land gewassen kwamen opvreten. In het voorjaar van 1815 werden deze 'voor den landbouw schadelijke gedierten' opnieuw op Zonnemairs grondgebied gesigna leerd. Neef Cornelis Moolenburgh Johanneszn., schout van Zonnemaire, beval daarom de veld wachter om de geiten na een voorkomende grensoverschrijding onmiddellijk te arresteren en voorzien van proces-verbaal naar de vrederechter te vervoeren. tekening: Saskia Eggink - du ESurck 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1998 | | pagina 38