SAMENSTELLING 'EEUWBOEK' NOORDGOUWE (SCHUDDEBEURS) De middeleeuwse kerken of gedeelten daarvan op Schouwen-Duiveland zijn te vinden in de plaatsen: Brouwershaven, Dreischor, Haamstede, Koudekerke (toren), Nieuwerkerk (koor), Noordgouwe, Noordwelle, Oosterland, Renesse, Serooskerke en Zierikzee (Gasthuiskerk en toren Grote of Sint Lievensmonsterkerk). Met dank aan drs. Peter Don, hoofd afdeling Collecties van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist, en jhr. drs. D. M. Schorer, administrerend kerk voogd Hervormde gemeente Noordgouwe. Geraadpleegde bronnen: Literatuur Ruud Bolderman, Brouwershaven, Dreischor, Noordgouwe, Schuddebeurs, Zonnemaire, Antwerpen/Breda 1990 R. Rothfusz en A. J. H. Rozemond (red.), De kar tuizers en hun Delftse klooster. Een bundel stu diën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delf ia Batavorum, Delft 1975 P. Sevestre, Kerkorgels op Schouwen-Duiveland, in: Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland), 1993, p. 50-51 Dies Viergever, Noordgouwe in oude ansichten I, Zaltbommel 1987 P. D. de Vos Azn., Iets over Noordgouwe, zijn kerk en zijn geslacht, in: De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (ca. 1890) p. 74-76 Encyclopedie van Zeeland l-lll, Middelburg 1982- 1984 Noordgouwe. Het dorp en de kerk, z.p. en z.j. (niet uitgegeven) Zierikzeesche Nieuwsbode (15 november 1952) Archieven Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (GASD), Archief ambachtsheerlijkheid Noordgouwe, (1582) 1665-1824 (doos II) GASD, Archief gemeente Noordgouwe 1811- 1960 GASD, Archief Hervormde gemeente Noordgouwe, 1599-1958 GASD, Archief stad en gemeente Zierikzee 1275- 1939, Charters (akte van 28 november 1462) De Dorpsraad Noordgouwe heeft het plan om een 'eeuwboek' samen te stellen over Noordgouwe (dus ook over het gehucht Schuddebeurs), en zo stil te staan bij het einde van de eeuw en het millennium. Het is de bedoeling om bij ieder jaar tussen 1899 en 2000 een verhaal op te nemen van een (oud-)inwoner van Noordgouwe of iemand anders die iets kan melden over een Noordgouwse gebeurtenis. De Dorpsraad hoopt op inzendingen van allerlei personen en over allerlei soorten gebeurtenissen, zodat het boek een groot spectrum aan soorten verhalen zal bevatten. Of een verhaal nu gaat over een familiegebeurtenis of over de festivitei ten ter gelegenheid van de installatie van een burgemeester, maakt niets uit. De inzendingen kunnen maximaal 500 woorden bevatten. Zij dienen vóór eind april 1999 te worden toege zonden aan: Dorpsraad Noordgouwe, p/a Kloosterweg 71, 4317 NG Noordgouwe. Ook illustratiemateriaal is zeer bruikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Ton de Vlieger te Noordgouwe, tel. 0111 -415316. 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 13