EEN ENGELS BOMBARDEMENT OP HAAMSTEDE DOELBEWUST SCHRIKMIDDEL OF FATALE VERGISSING? Een aantal Haamsteedse overlijdensakten heeft dezelfde aangiftedatum. Ook het uur van overlij den is gelijk. Vijf januari 1945, twaalf uur. Navraag omtrent deze gebeurtenis leerde al gauw dat het een bombardement betrof. Geboeid door dit rampzalig stuk geschiedenis heb ik geprobeerd om enkele feiten op een rij te zetten. Tevens zijn er enkele Haamsteedse inwo ners, die daar in 1945 woonachtig waren, gevraagd naar hun ervaringen. Hieronder een kleine reconstructie van het noodlottig gebeuren. Het is zeker niet compleet. Toegevoegd zijn sail lante details. Het is twaalf uur, 5 januari 1945. De mensen, die nog in Haamstede verblijven, zijn bezig met hun dagelijkse bezigheden. Waarschijnlijk sprak men over de vorderingen van fietsen door de Duitsers. (4 januari) Nu worden de damesfietsen weer gevorderd je hoeft er nog wel niet mee voor te komen, maar wanneer je gewoon op de fiets over de weg rijdt heb je kans dat je hem afgenomen wordt. Er zijn er al verschillenden de dupe van natuurlijk. Kinderen spelen op straat (Hogezoom). Niets wijst erop dat er iets vreselijks staat te gebeuren. Dan, opeens, vanuit het westen hoort men iets ronken. Verschrikt kijkt men op naar de lichtbe- wolkte hemel en ziet een eskader vliegtuigen boven zee richting Haamstede komen. De mees te mensen rennen een huis binnen, ongeacht waar zij zijn en bij wie ze naar binnen gaan. Kinderen worden naar binnen gesleurd. Spelende kinderen op de Hoogezoom vluchten de schuur van L. Hanse binnen. Waarschijnlijk zijn er enkele mensen die niet op tijd een veilig onderkomen hebben kunnen zoeken. Dan, een eerste bom- bardementsgolf teistert Haamstede, vijftien minuten later gevolgd door een tweede. Het bombardement met beschieting geeft als triest resultaat dertien doden, veel dood vee en grote materiële schade. Later overlijden nog enkele mensen ten gevolge van verwondingen opgelo pen tijdens dit bombardement. De Luchtbeschermingsdienst geeft het volgende rapport over 5 januari 1945. 3 Gedurende den nacht passeerden enkele vlieg tuigen. Gedreun in de Verte met vele zoeklich ten. Omstreeks 12 uur bom aanval van ongeveer 20 jagers met vele vernietigde huizen. 13 dooden en ongeveer hetzelfde aantal gewon den. Het duurde ongeveer 20 minuten. Weerbericht. Bewolkte hemel met eenige regenbuien H. 6 jan. 1944 LWD, L.T. Kouwen Hoe deze dag beleefd werd, blijkt uit het dag boek van M. P. de Vrieze: (5 januari) Dit is de zwaarste dag van deze 5 weer voor Haamstede 10 a 12 jagers hebben één uur lang Haamstede gebombardeerd, er zijn naar ik hoor 15 dooden en vele zwaar gewonden ik weet dit echter nog niet officieel, ben vanmiddag wel op H. geweest maar het was er zoo een geweldige chaos, het waren hopen puin, en doode koeien en paarden, alle menschen zijn van streek, wan neer je je voorstelt dat van de meeste getroffe nen de mannen weg zijn, en er verschillende hui zen gelijk met de grond zijn. Je zag menschen aan allerlei goederen trekken om nog maar wat van onder het puin te halen. De volgende huizen 5 zijn geheel vernield: Ring 27, 28; Dapperweg 32; Ooststraat 47, 48, 49, 50, 57, 58; Zandweg 57; Dal 84, 85; Zuidstraat 87, 88, 89, 90, 91, 92, 105; Zuiddek 95, 96; Weststraat 116. Ook zijn er veel huizen door bommen getroffen: Dapperweg 30, 31; Ooststraat 58a, 59; Zandweg 50; Zuidstraat 93, 104, 107, 108; Zuiddek 94; Weststraat 114, 115; Hogezoom 222a; Smalleweg 239b; Lagezoom 243. In totaal zijn er gedurende de Tweede Wereld oorlog 45 huizen verdwenen in de gemeente Haamstede. Bij een gemiddelde gezinsgrootte van ca. 5 mensen zal het na de oorlog voor ca. 200 mensen een geheel nieuwe situatie geweest zijn. 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 14