lang duren zelfs geiten worden al gevorderd. Ganzen en kippen worden ook al geleverd. (11 januari) ...Er heerst gewoon een paniek onder de men- schen, het is een volksverhuizing op H. de men- schen gaan alle kanten uit, ze weten zelfs niet waar heen. Aan de ééne kant is het water aan de andere kant is bosch en bunkers met daarom heen hele mijnenvelden en in het midden het dorp waar het gevaarlijkste punt is... (13 januari) ...Heden middag zijn er weer menschen begra ven. Terwijl de burgemeester een toespraak aan het graf hield, was er een hevige ontploffing in de onmiddellijke nabijheid van H. Het was een wagen met munitie die op een mijn reed. De voerman een zekere Legemaate is zijn been af... Vraag blijft waarom de Engelsen juist dit huizen blok als doelwit wilden treffen. Geen enkele bom viel er op de kerk, noch op het Slot Haamstede. Men mag misschien spreken van een precisie bombardement. Dacht men dat de Duitsers juist in dit blok Zuiddek, Zuidstraat, etc. zaten? Was het een schrikmiddel? Het zou toch mogelijk bekend aan de Engelsen geweest zijn dat de bezetters juist aan de andere kant van het Slot gelegerd waren (nog bestaande bunkers getui gen hiervan). 'liekhuus' naam en leeftijd grafnummer Johanna v.d. Weel - Kouwen, 27 327 Hendrika, 2 328 Adriaan Pieter Kouwen, 1/2 329 Willemina de Graaf, 9 330 Maria Johanna Braam, 22 333 W. Kenters - den Boer, 58 334 A. J. Kenters, 51 335 Adriaan en Francois Prince, 6 en 5 336, 337 Jan Zijta, 55 338 Jacob Malipaard, 92 339 Gerda Jonker, 4 340 Grietje Evertse van den Berg, 55 341 Simon Geluk, 46 342 Martina den Haan, 23 343 Jozua Quaak, 67 344 Dirk Hoorweg, 12 345 W. van Damme, 51 346 Jozina Domina van de Werf 347 de Visser, 50 J. van de Werf, 42 348 Adri Bakker, 25 407 Cathrien van Nieuwenhuize, 55 421 grafzerk) stenen paal) De ligging van de graven op het oude Kerkhof van Haamstede '3 Duitse militairen escorteren hier een begrafe niscolonne van een Duitse militair. Zij lopen tegen de klok in rond de kerk van Haamstede. De nummers 327 t/m 330 zijn de graven van de overledenen van het bombardement van 17 sep tember 1944. De nummers 333 t/m 345 zijn de graven van de mensen die omkwamen bij het bombardement van 5 januari 1945. De grafnum- mers 346 t/m 348 behoren niet bij de mensen die onmiddellijk overleden ten gevolge van het in dit artikel besproken bombardement. W. van Damme (346) was op een mijn gelopen. Grafnummer 407 en 421 zijn van mensen die geen bombardementsslachtoffers geweest zijn. (Adri Bakker overleed in Hamburg en Cathrien van Nieuwenhuize verdronk 1 februari 1953 in het Gouwe Veer te Zierikzee toen zij bij school vrienden op bezoek was). 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 18