©@jp OD ©(SP Od ®HÜP ©®iP EEN ONTMOETING MET OD QD od OD OD ©ill) HUGO DOELEMAN t'M&M Hugo Doeleman (Foto: redactie) Hugo Doeleman uit Dreischor. Vanaf 1991 voor zitter van de heemkundige Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Hij werd op 9 november 1943 geboren in Sint Laurens, waar zijn vader huisarts was. De twee grote liefdes van zijn leven zijn het vlakkeland van Schouwen- Duiveland en Trudy Huter. Hij leerde haar kennen in de laatste klas van de middelbare school, het was toen meteen aan en het is nooit meer uit gegaan, ze zijn getrouwd en het paar heeft twee kinderen. "De familie Doeleman heeft zich sterk geprofi leerd op het Schouwse land," concludeert Hugo. Al vanaf zijn jeugd heeft hij zich bezigge houden met genealogie. Voortdurend heeft hij aantekeningen bijgehouden van zijn navorsin gen, bijvoorbeeld ook verhalen over zijn familie opgetekend. Zijn overgrootvader werd in Dreischor geboren op de 'Hooge Hoeve'. Omdat hij later als onder wijzer naar Hooge Zwaluwe trok, 'verhollandste' deze tak van de Doelemannen. Grootvader was huisarts in Rotterdam en Hugo's vader werd huisarts in het Zeeuwse Sint Laurens. Toen daar in de oorlog, in 1943, Hugo werd geboren, zetten de bezetters juist een groot gedeelte van zijn geboortegrond onder water: de inundatie van Walcheren was begonnen. "Ik werd met wieg en al op een boerenkar gezet en zo gingen we met het hele gezin voor het water op de vlucht. Eerst ging de reis naar Middelburg en later naar Goes, waar mijn vader zich vervolgens als huisarts vestigde. We hadden een groot gezin bij ons thuis. We waren met twee broers en vier zussen. Mijn vader werkte hard en mijn moeder was ook altijd druk met het gezin, al die kinderen, de praktijk van mijn vader en de aanloop die we daarbij nog hadden. Alles kon altijd bij ons thuis." Ooit, toen op school bij Hugo een beroepentest werd afgeno men, moest hij invullen: mijn vader is en hij maakte de zin af met de woorden: 'Mijn vader is nooit thuis en mijn moeder is altijd moe'. Deze afschuwelijke openhartige ontboezeming leverde hem een fiks huisarrest op. De toekomst zou echter leren, dat de familie deze karaktertrek - het openhartig uitspreken van zijn mening - maar voor lief zou moeten nemen. Ook binnen de Vereniging van Stad en Lande kennen we Hugo als iemand, die heel duidelijk en met open vizier een standpunt kan formuleren en naar bui ten brengen. "Tot mijn elfde jaar hadden wij een heerlijke jeugd in Goes. We woonden in een ruim huis aan een singel. We hadden een vrij leven in de grote tuin om ons huis. Toen werd mijn vader medisch adviseur bij het GAK in Rotterdam. We verhuisden naar Kralingen, vreselijk vonden we dat. We hadden daar maar een klein tuintje. We voelden ons zeer in onze vrijheid beknot." In navolging van hun verre neef M. C. Doeleman, die in een van zijn liedjes dichtte: 'Ons benne ma boertjes zo zouden Hugo en zijn broertje in die grote stad Rotterdam ook 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 21