EEUWENOUDE SCHUUR DE HOOGE HOEVE GERESTAUREERD De enorme schuur van de monumentale boerde rij De Hooge Hoeve in Dreischor, kan er voorlo pig weer helemaal tegen. Najaar 1997 nam het plaatselijk aannemersbedrijf Van de Velde de toen deels ingestorte achterzijde, ofwel het schild, van de schuur danig onder handen. Afgelopen najaar werd het middenstuk bijge werkt. Dit om eventuele beschadiging door weer en wind te voorkomen, in afwachting van een volledige restauratie van ook dit gedeelte. De landbouwschuur sluit aan op de oostgevel van het uit 1764 stammende woonhuis en is wat stijlen en gigantische eikenhouten gebintbalken betreft, nog veel ouder. Sommige hebben drie eeuwen doorstaan. De schuur met pannendak is ruim 25 meter lang en tien meter breed. De wanden zijn van hout. Eigenaresse van de uit eind zestiende eeuw daterende hofstede, mevrouw E. C. Hondius - Dissevelt vertelt dat het schild van de schuur uniek is. "Zo'n ver uitstekend achterstuk zie je nergens. Het is een mooie, maar tegelijk ook zwakke constructie." Mevrouw Hondius, sinds 1971 eigenaresse van De Hooge Hoeve, wist al langer dat het schild van de schuur zijn beste tijd had gehad. Met de jaarwisseling van 1994/1995 ging het zodanig mis, dat een restauratie wel plaats moest vinden. Door de storm van die nacht werd namelijk de wand aan de zuidkant door het dak naar buiten gedrukt. Mevrouw Hondius legt uit dat niet alleen de res tauratie zelf haar de nodige hoofdbrekens heeft bezorgd, maar zeker ook de aanloop daarnaar toe: "Als vrouw alleen met weinig zakelijke ervaring, is dat alles bijelkaar geen peulenschil geweest." Alleen al het vinden van de weg in het woud van mogelijke subsidiërende instanties, kostte haar veel tijd. "Gelukkig ben ik daarbij goed geholpen door iemand van de gemeente," voegt ze toe. Uiteindelijk resulteerde haar moeite in een kleine subsidie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en een forse uit de pot stads- en dorpsvernieuwing van de gemeente. De rest, ongeveer de helft, betaalde ze zelf. Rechttrekken Half september 1997 kon de aannemer aan de slag. Er werd onder meer een enorm halfspant in de achterzijde van de schuur ingezet om het schild op te vangen. Verder vernieuwde de aan nemer diverse hoekkepers en gordingen, laterlat- ten en panlatten, kreeg het schild een nieuwe rietbedekking en werden de dakranden gemet seld. Al met al een aanzienlijke ingreep, want de achterzijde maakt ongeveer een derde uit van het hele oppervlak van de schuur. Tijdens de restauratie is de volledige constructie van het bouwwerk rechtgetrokken en verstevigd. In afwachting van een volledige restauratie werd afgelopen najaar ook het middenstuk van de schuur opgedraaid met kelderwinden en daarna vastgezet met stijve hoeken, grote balken die het bouwwerk extra steun geven. De schuur heeft op aandringen van mevrouw Hondius haar open constructie behouden. Het interieur biedt zoals vanouds één grote 'doorkijk' langs de verschillende steunbalken. Ze legt uit: "Ik was vastbesloten om de constructie van bin nen open te houden. De restauratie van een steenfabriek in Delfzijl vormde daarbij m'n inspiratiebron." Ze is in elk geval erg blij dat de klus achter de rug is. "Het is toch een hele zorg zo'n monu mentale boerderij. Er is altijd wel iets wat gemaakt moet worden." Eerstvolgende klus is het vervangen van alle houten hekjes op het terrein, die hun beste tijd hebben gehad. Doeleman De Hooge Hoeve kent naast de monumentale schuur een al even zo monumentaal, belendend woonhuis dat volgens de muurankers uit 1764 dateert. In het boek Oude boerderijen in Zeeland van W. E. P. van IJsseldijk, staat vermeld dat in de oudste aanwezige overloper van Dreischor uit 1630, als eigenaresse van de hofstede Jobken Cornelisse wordt genoemd met pachter Leendert Cornelisz. Rond 1650 kwam Leendert Jansz. Doeleman als pachter op de Hooge Hoeve. 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 25